Nóng: Quảng Ninh tạm dừng thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai tại một số xã, phường Thành phố Hạ Long

UBND Thành phố Hạ Long vừa ban hành Thông báo số 658/TB-UBND ngày 10/11/2020 về việc tạm dừng một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai tại các xã, phường: Hồng Hà, Hà Tu, Hà Phong, Bãi Cháy, Giếng Đáy, Hà Khẩu, Việt Hưng, Lê Lợi, Sơn Dương...

Theo đó, để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đảm bảo việc chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện các dự án đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, UBND Thành phố chỉ đạo tạm dừng việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng trên địa bàn các xã, phường nói trên đối với các thủ tục sau: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; tách thửa đất; chuyển mục đích sử dụng đất; cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất; chuyển nhượng quyền sử dụng các loại đất (đất trồng lúa; trồng cây hàng năm khác; đất trồng cây lâu năm; đất lâm nghiệp; đất nuôi trồng thủy sản; đất nông nghiệp khác trừ trường hợp đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở được quy định tại mục điều kiện tách thửa.

Phạm vi tạm dừng thủ tục: Theo mặt bằng tuyến tính từ chỉ giới quy hoạch chi tiết xây dựng và chỉ giới GPMB sang 2 bên, mỗi bên 50m của các tuyến giao thông sau: Tuyến đường bao biển nối TP Hạ Long với TP Cẩm Phả; tuyến đường nối khu công nghiệp Cái Lân đến đường Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn; tuyến đường kết nối từ điểm đầu cầu Cửa Lục 1 đến ngã ba Kênh Đồng; tuyến đường kết nối từ trung tâm Thành phố đi xã Đồng Lâm - Kỳ Thượng. Thời gian tạm dừng thủ tục từ ngày 10/11/2020 đến khi có thông báo hủy bỏ văn bản tạm dừng của UBND Thành phố.

Đối với các hồ sơ đã tiếp nhận (đủ hồ sơ hợp lệ) tại Trung tâm Hành chính công Thành phố trước ngày 11/11/2020 mà chưa thụ lý giải quyết sẽ tiếp tục được giải quyết đảm bảo theo quy định.

Nóng: Quảng Ninh tạm dừng thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai tại một số xã, phường Thành phố Hạ Long - Ảnh 1

Có thể thấy, việc đầu tư, xây dựng bất động sản đã mang lại một số hiệu quả cho Hạ Long nói riêng và Quảng Ninh nói chung như thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư, thúc đẩy về tăng tốc độ và qui mô phát triển du lịch, dịch vụ; góp phần giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách địa phương...giúp nơi đây trở thành một trong những địa điểm thu hút giới đầu tư bất động sản.

Trước diễn biến thông tin nêu trên có lẽ sẽ tác động lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường bất động sản Quảng Ninh mà đặc biệt là thành phố Hạ Long.

Hà Trần

Diễn Đàn Người Mua Nhà
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục