Nợ xấu Saigonbank tăng 20%, dòng tiền kinh doanh âm 1.500 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính, tính đến ngày 30/9/2022, tổng nợ xấu nội bảng của Saigonbank tăng 20% so với đầu năm lên mức hơn 391 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm 1.500 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank, mã SGB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2022 với kết quả không mấy khả quan. Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022, nợ xấu nội bảng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank, UPCOM: SGB) đạt mức 391,3 tỷ đồng, tăng hơn 66 tỷ đồng so với hồi đầu năm, tương đương tăng 20,3%.

Trong đó, Nợ nhóm 3 – Nợ dưới tiêu chuẩn giảm xuống 74% xuống mức gần 11 tỷ đồng; Nợ nhóm 4 – Nợ nghi ngờ đạt mức 127,1 tỷ đồng, tăng 19,2%; Đáng chú ý, Nợ nhóm 5 – Nợ có khả năng mất vốn chiếm tới 64,7% tổng nợ xấu của Saigonbank với mức 253,3 tỷ đồng, tăng 43%. Do đó, tỷ lệ nợ xấu nội bảng tăng từ 1,97% hồi đầu năm lên mức 2,13%.

Nợ xấu nội bảng của Saigonbank đạt mức 391,3 tỷ đồng, tương đương tăng 20,3%.
Nợ xấu nội bảng của Saigonbank đạt mức 391,3 tỷ đồng, tương đương tăng 20,3%.

Ngoài khoản nợ xấu nội bảng 391,3 tỷ đồng, Saigonbank hiện còn đang sở hữu khoản nợ tới 624 tỷ đồng tại Công ty TNHH MTV Quản Lý Tài Sản Của Các Tổ Chức Tín Dụng Việt Nam (VAMC). Do đó, Saigonbank phải trích lập cho khoản nợ xấu tại VAMC 434,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, dòng tiền lưu chuyển thuần trong năm của Saigonbank hiện đang âm 1.520 tỷ đồng. Cụ thể là dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm đến 1.507 tỷ đồng cộng với dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm thêm gần 13,5 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2022, tổng tài sản của Saigonbank chỉ tăng nhẹ 3% so với đầu năm, ở mức 25.308 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại ngân hàng nhà nước giảm 12% còn 465 tỷ đồng, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác cũng giảm xuống 28% còn 3.651 tỷ đồng, dù vậy cho vay khác hàng tăng 11% lên 18.338 tỷ đồng,…

Đối với nguồn vốn từ tiền gửi khách hàng chỉ tăng nhẹ 1% so với đầu năm, lên mức gần 18.339 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo, quý III, thu nhập lãi thuần của Saigonbank đạt mức hơn 214 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ 2021. Lãi từ dịch vụ tăng mạnh song ghi nhận chỉ hơn 9 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi từ kinh doanh ngoại hối giảm 57% chỉ còn 6,3 tỷ đồng, lãi từ hoạt động khác giảm 52% còn 7,1 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt gần 81 tỷ đồng, tăng 18%. Nhưng do Saigonbank tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng nên lãi trước thuế chỉ còn hơn 60 tỷ đồng, giảm 8%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Saigonbank thu được hơn 236 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 21%.

Trên thị trường, giá cổ phiếu SGB của Saigonbank đang giao dịch mức 12.600 đồng/cổ phiế, giảm 31,8% kể từ đầu năm (1/1 - 28/10), khiến mỗi cổ phiếu "bốc hơi" 5.898 đồng.

Saigonbank thành lập năm 1987 với vốn điều lệ 650 triệu đồng, mục tiêu cơ bản là thu hút tiền gửi với lãi suất thích hợp và cho các doanh nghiệp vay tiền mặt đáp ứng yêu cầu phát triển, ổn định tình hình kinh tế, chính trị, xã hội tại Tp.HCM.

Gia Linh

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục