Ninh Bình: Quy hoạch Khu đô thị sinh thái rộng 905ha ở Kim Sơn

UBND tỉnh Ninh Bình vừa phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị dịch vụ và Khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc địa giới hành chính của huyện Kim Sơn.

Quy hoạch Khu đô thị dịch vụ và Khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc địa giới hành chính của huyện Kim Sơn, Ninh Bình.
Quy hoạch Khu đô thị dịch vụ và Khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc địa giới hành chính của huyện Kim Sơn, Ninh Bình.

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính của huyện Kim Sơn.

Về quy mô quy hoạch, khu đô thị dịch vụ có diện tích khoảng 449ha; Quy mô dân số dự kiến khoảng: 10.000 người. Quy mô du lịch dự kiến khoảng 600 phòng.

Khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có quy mô lập quy hoạch khoảng 456ha. Quy mô nghiên cứu khoảng 461,5ha. Quy mô dân số lao động dự kiến khoảng 1.000 người.

Thời gian lập quy hoạch không quá 9 tháng.

Ninh Bình: Quy hoạch Khu đô thị sinh thái rộng 905ha ở Kim Sơn - Ảnh 1

Trước đó, Tỉnh ủy Ninh Bình đã triển khai công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023-2030. 

Mục tiêu đến năm 2025, Ninh Bình sẽ hoàn thành sắp xếp đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

Đặc biệt, sẽ tiến hành hợp nhất thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư với định hướng là "Đô thị Cố đô - Di sản", dựa trên nền tảng giá trị văn hóa - lịch sử của cố đô Hoa Lư và các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản Tràng An.

Đồng thời hoàn thiện các tiêu chí công nhận đơn vị hành chính mới sau hợp nhất là đô thị loại I trực thuộc tỉnh, có vị thế trung tâm du lịch vùng và quốc gia, mang giá trị toàn cầu, là trung tâm chính trị - hành chính, văn hóa, kinh tế, giáo dục - đào tạo,…

Bên cạnh đó, điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Tam Điệp gắn với sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, phát triển thành phố Tam Điệp theo định hướng trở thành đô thị công nghiệp - dịch vụ hiện đại, chất lượng cao, phù hợp với vùng Di sản Quần thể danh thắng Tràng An và tạo động lực phát triển vùng Đông Nam huyện Nho Quan.

Viết Huy

Vietnamfinance
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục