Những đơn vị nào lọt tầm ngắm thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong 2023?

Năm 2023, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì 13 cuộc thanh tra, kiểm tra, liên quan đến việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, về đầu tư tại một số tỉnh; công tác quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023. Theo đó, năm 2023, thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì 13 cuộc thanh tra, kiểm tra, đó là: Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2021 - 2022 và thời kỳ trước có liên quan, việc chấp hành pháp luật về đầu tư giai đoạn 2020 - 2022 tại các tỉnh: Kiên Giang, Đồng Nai, Bạc Liêu, Hậu Giang, Hà Nam, Yên Bái, Thái Nguyên, An Giang, Gia Lai, Ninh Thuận.

Thanh tra công tác quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, việc chấp hành quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2021-2022 tại Cục Thống kê tỉnh Sơn La và tại Cục Thống kê tỉnh Bình Định.

Bộ Kế hoạch và đầu tư sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư tại 10 tỉnh, thành; kiểm tra việc đấu thầu tại tại một số đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Bộ Kế hoạch và đầu tư sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư tại 10 tỉnh, thành; kiểm tra việc đấu thầu tại tại một số đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ còn thực hiện kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Đáng chú ý, trong kế hoạch thanh tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng nêu rõ việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư và đấu thầu tại một số đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Cụ thể, Vụ Kinh tế công nghiệp, dịch vụ chủ trì kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư và đấu thầu giai đoạn 2015-2021 tại: Tổng Công ty Dầu Việt Nam; Công ty Cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau; Công ty điều hành đường ống Tây Nam, Tổng Công ty Vận tải Dầu khí; Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Việt Nam thuộc Tập đoàn PVN…

Ngoài ra, Kế hoạch cũng nêu rõ: Kiểm tra công tác thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Kinh tế Hợp tác, Cục Phát triển Doanh nghiệp, Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh, Cục Quản lý Đấu thầu, Cục Đầu tư Nước ngoài, Vụ Kinh tế Đối ngoại, Vụ Kinh tế Nông nghiệp…);

Kiểm tra công tác ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện pháp luật về đấu thầu tại 5 địa phương: Thanh tra thực hiện phương án điều tra chăn nuôi tại Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh; Thanh tra thực hiện Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2023 tại Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa…

Theo kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng tiến độ và định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm báo cáo tình hình thực hiện gửi tới Thanh tra Bộ.

Hoàng Tư

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục