Nhiều bệnh viện tại Hà Nội sẽ tự chủ

Bệnh Viện (BV) Phụ sản Hà Nội, BV Xanh Pôn và BV Đa khoa Đức Giang vừa được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Đề án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự.

UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt Đề án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự của BV Phụ sản Hà Nội (thuộc Sở Y tế Hà Nội), giai đoạn năm 2023 – 2025.

Theo đó, BV thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc xác định nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động.

Về tổ chức bộ máy, Giám đốc BV quyết định phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị.

BV cũng thành lập mới Trung tâm Tế bào gốc, Trung tâm Can thiệp bào thai; Trung tâm Tạo hình, thẩm mỹ và Phục hồi chức năng; Trung tâm Nghiên cứu lâm sàng; Phòng Truyền thông.

Căn cứ tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế, số lượng người làm việc tối thiểu của BV là 1.131 người. Ngoài ra, căn cứ mức độ, tính chất công việc, nguồn kinh phí tự bảo đảm của đơn vị, BV có thể ký các hợp đồng lao động, hợp đồng thuê, khoán công việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong từng thời điểm cụ thể.

Giám đốc BV được quyền quyết định kế hoạch biên chế viên chức, lao động hợp đồng theo từng năm và có trách nhiệm báo cáo Sở Y tế Hà Nội để tổng hợp, theo dõi, kiểm tra, giám sát.

Về tuyển dụng, BV xây dựng và trình Giám đốc BV phê duyệt chỉ tiêu, kế hoạch và tổ chức tuyển dụng viên chức theo quy định, đồng thời báo cáo Sở Y tế và Sở Nội vụ để kiểm tra theo quy định.

Giám đốc BV phê duyệt kết quả tuyển dụng và danh sách viên chức trúng tuyển, quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc với người trúng tuyển hoặc quyết định hủy bỏ quyết định tuyển dụng khi không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự.

Nhiều bệnh viện tại Hà Nội sẽ tự chủ - Ảnh 1

UBND TP Hà Nội cũng phê duyệt Đề án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự của BV đa khoa Xanh Pôn thuộc Sở Y tế Hà Nội, giai đoạn năm 2023 – 2025.

BV thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc xác định nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động.

BV đổi tên 5 khoa, phòng và thành lập mới 4 đơn vị gồm: Khoa Chấn thương chỉnh hình chi trên; Khoa Chấn thương chỉnh hình chi dưới và chỉnh hình Nhi; Khoa Ung bướu; Khoa Truyền nhiễm.

Căn cứ tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế, số lượng người làm việc tối thiểu của Bệnh viện là 1.235 người. Ngoài ra, BV có thể ký các hợp đồng lao động, hợp đồng thuê, khoán công việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong từng thời điểm cụ thể.

Ngoài ra, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 6375/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự của Bệnh viện đa khoa Đức Giang thuộc Sở Y tế Hà Nội, giai đoạn năm 2023 - 2025.

Theo đó, thành lập mới: Khoa Nội cơ - Xương - Khớp; Khoa Nhi hô hấp.

Căn cứ tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế, số lượng người làm việc tối thiểu của Bệnh viện là 1.036 người.

Ngoài ra, căn cứ mức độ, tính chất công việc, nguồn kinh phí tự bảo đảm của đơn vị theo quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, Bệnh viện có thể ký các hợp đồng lao động, hợp đồng thuê, khoán công việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong từng thời điểm cụ thể.

Được biết, trên địa bàn thành phố có 7 BV trực thuộc Sở Y tế được công nhận xếp hạng I. Bao gồm: BV đa khoa Đức Giang; BV Thanh Nhàn; BV đa khoa Xanh Pôn; BV đa khoa Hà Đông; BV Tâm thần Hà Nội; BV Tim Hà Nội; BV Phụ sản Hà Nội. Hiện nay, hầu hết các BV này đều thực hiện tự chủ một phần và ngân sách hỗ trợ một phần.

PV

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục