Nhà Đà Nẵng ghi nhận lỗ 136,54 tỷ đồng trong năm 2022

Doanh thu giảm tới 99,3% khiến lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 136,54 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi gần 252 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (MCK: NDN) đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu vỏn vẹn chưa đến 1 tỷ đồng, giảm đến 99,3% so với cùng kỳ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong kỳ, các chỉ số đều giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, lợi nhuận gộp giảm 97,2% so với quý IV/2021, tương ứng giảm 25,19 tỷ đồng, về 0,71 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 73,9%, tương ứng giảm 26,25 tỷ đồng, về 9,28 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 41%, tương ứng giảm 12,89 tỷ đồng, về 18,57 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 26,4% về mức 2,51 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp trong kỳ không đủ trả chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp dẫn tới lợi nhuận sau thuế của NDN ghi nhận lỗ 12,55 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 21,33 tỷ đồng, tức giảm tới 33,88 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2022, Nhà Đà Nẵng ghi nhận doanh thu đạt 3,34 tỷ đồng, giảm 99,3% so với năm trước đó (509 tỷ đồng). Sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp bất động sản này lỗ ròng 136,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi gần 252 tỷ đồng. Đây cũng là năm đầu tiên Nhà Đà Nẵng thua lỗ kể từ khi lên sàn năm 2011.

Trong năm 2022, Nhà Đà Nẵng đặt kế hoạch tổng doanh thu 358,77 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 107,25 tỷ đồng. Như vậy, với việc ghi nhận lỗ trong năm 2022, Công ty đã không hoàn thành kế hoạch cả năm.

Tính tới ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Nhà Đà Nẵng giảm 16% so với đầu năm, tương ứng giảm 262,5 tỷ đồng về 1.379,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 769,2 tỷ đồng, chiếm 55,8% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 259,2 tỷ đồng, chiếm 18,8% tổng tài sản.

Đáng chú ý, đầu năm Công ty ghi nhận đầu tư chứng khoán 485,8 tỷ đồng, trích lập dự phòng 23,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm cuối năm, NDN giảm giá trị đầu tư còn 310,45 tỷ đồng, trích lập dự phòng 86,7 tỷ đồng, tương ứng tạm lỗ 27,9% tổng danh mục đầu tư cổ phiếu.

Bạch Hiền

Đời sống & Pháp luật
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục