Người nộp thuế không phải xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

Tổng cục Thuế khẳng định, người nộp thuế (NNT) không phải xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính thuế. Đối với thông tin của NNT, cơ quan thuế sẽ khai thác, sử dụng thông tin về cư trú trong cơ sở quốc gia về dân cư.

Tổng cục Thuế vừa có công văn yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuế cho NNT.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế trên cả nước triển khai thực hiện nghiêm việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Văn phòng Cục Thuế và các Chi cục Thuế trên địa bàn đảm bảo đúng quy định của Luật Quản lý Thuế, quy trình của ngành, tạo thuận lợi cho NNT. Tuyệt đối không yêu cầu NNT cung cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

Tổng cục Thuế yêu cầu tuyệt đối không yêu cầu người nộp thuế cung cấp Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.
Tổng cục Thuế yêu cầu tuyệt đối không yêu cầu người nộp thuế cung cấp Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

Các thủ tục hành chính thuế có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy được thay thế bằng việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú trong cơ sở quốc gia về dân cư theo quy định.

Bên cạnh đó, các Cục Thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến bằng các hình thức phù hợp để NNT biết việc không yêu cầu cung cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính thuế theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi văn bản về Tổng cục Thuế để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

An Nhiên

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục