Ngân hàng Eximbank: Lợi nhuận đạt 870 tỷ đồng, nợ xấu tăng cao ngay quý I/2023

Kết thúc quý I/2023, Eximbank đạt lợi nhuận trước thuế đạt 870,7 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu của Eximbank tăng từ 1,8% lên 2,3%, trong đó nợ nhóm 5 cán mốc 1.899 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, MCK: EIB) đã công bố BCTC quý I/2023.

Theo đó, kết thúc 3 tháng đầu năm nay, Eximbank đạt lợi nhuận trước thuế đạt 870,7 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế của nhà băng này đạt 696 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cùng kỳ.

Báo cáo tài chính của EIB thể hiện rõ, thu nhập lãi thuần mang về cho Eximbank hơn 1.236 tỷ đồng trong quý I/2023, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Đầu tư chứng khoán đầu tư lỗ gần 6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 44 tỷ đồng.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối của EIX lần lượt đạt 146 và 199 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác giảm gần 29%, xuống còn 89 tỷ đồng. Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần tăng 24,5% so với cùng kỳ 2022.

Dù Eximbank thu về 3.687 tỷ đồng thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự (lãi cho vay) trong quý I nhưng chi phí lãi (lãi đi vay) của nhà băng này cũng tăng tới 70%, khiến thu nhập lãi thuần đạt 1.237 tỷ đồng.

Điểm sáng trong bức tranh tài chính của EIB là chi phí dự phòng rủi ro tín dụng quý 1/2023 của Eximbank ở mức 92 tỷ đồng, giảm 66 tỷ đồng (42%) so với cùng quý I/2022. Trong bối cảnh tổng thu nhập đi ngang, chi phí hoạt động tăng nhẹ, Eximbank phải nhờ tới việc tiết giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (-42%) so với cùng kỳ mới ghi nhận tăng trưởng dương ở kết quả lợi nhuận trước thuế, đạt 871 tỷ đồng, tăng 8%.

Tính đến 31/3/2023, tổng tài sản của Eximbank đạt hơn 183.800 tỷ đồng, giảm 0,6% so với đầu năm trong đó cho vay khách hàng giảm 0,3%, xuống còn 130.074 tỷ đồng.  

Tỷ lệ nợ xấu của Eximbank thay đổi trong quý I/2023 vì các nhóm nợ xấu gia tăng.

Tỷ lệ nợ xấu của Eximbank thay đổi trong quý I/2023 vì các nhóm nợ xấu gia tăng.

Thu nhập ấn tượng nhưng số dư nợ xấu của Eximbank lại tăng gần 30% so với đầu năm lên mức 3.047 tỷ đồng. Trong đó, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) của Eximbank ở mức 649 tỷ đồng (tăng 146%), nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng lên mốc 497 tỷ đồng và nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng từ 1.631 tỷ đồng quý IV/2022 lên mốc 1.899 tỷ đồng tại ngày 31/3/2023. Những chỉ số này khiến cho tỷ lệ nợ xấu của Eximbank tăng từ 1,8% lên 2,3%.

Theo kế hoạch kinh doanh được cổ đông thông qua gần đây, Eximbank đặt ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế 5.000 tỷ đồng năm nay, tăng 35% so với năm 2022. Như vậy, sau quý I, nhà băng này mới hoàn thành hơn 17% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Nhân Văn

Đời sống & Pháp luật
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục