Nam Việt phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1, tăng vốn lên 2.666,7 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Nam Việt (mã ANV – sàn HOSE) thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1. Nếu thành công, vốn điều lệ của Nam Việt tăng gấp đôi, lên 2.666,7 tỷ đồng.

Cụ thể, Nam Việt thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới và nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế đến ngày 31/12/2023.

Thời gian triển khai dự kiến trong vòng 45 ngày kể từ khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Nam Việt tăng gấp đôi từ 1.335,4 tỷ đồng lên 2.666,7 tỷ đồng.

Nam Việt phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1, tăng vốn lên 2.666,7 tỷ đồng - Ảnh 1

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý 1/2024, Nam Việt ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.016 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 16,9 tỷ đồng, giảm 81% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu bán thành phẩm giảm từ 1.123 tỷ đồng xuống còn 984 tỷ đồng. Các khoản doanh thu khác như năng lượng mặt trời biến động không đáng kể, ở mức 27,4 tỷ đồng. Khoản doanh thu từ công trình xây lắp đã không còn ghi nhận trong kỳ này, trong khi cùng kỳ năm ngoái mang về 2,7 tỷ đồng.

Với việc giá vốn giảm gần 4%, xuống 914,7 tỷ đồng, lợi nhuận gộp giảm 50%, về còn 101,2 tỷ đồng.

Kỳ này, doanh thu tài chính của Nam Việt giảm 42%, xuống còn 5,2 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng giảm 32%, còn 36,2 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm lần lượt 37% và 1%, về mức 34,4 tỷ đồng và 18 tỷ đồng.

Trong năm 2024, Nam Việt đặt mục tiêu tổng doanh thu 5.000 tỷ đồng, tăng 13% so với thực hiện năm 2023, lợi nhuận sau thuế mục tiêu gấp gần 8 lần, lên 306 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới hoàn thành 5,5% mục tiêu lợi nhuận năm sau quý đầu năm 2024.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/7, cổ phiếu ANV tăng 150 đồng lên 33.550 đồng/cổ phiếu.

Gia Linh

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục