Năm 2021 Hưng Yên tính thu ngân sách nội địa hơn 10.000 tỷ đồng

Năm 2021, Cục Thuế Hưng Yên được giao dự toán thu ngân sách nội địa là 10.193,9 tỷ đồng, trong đó thu ở khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh là 3.500 tỷ đồng.

Theo Cục Thuế Hưng Yên, tính đến hết tháng 1, kết quả thu ngân sách nội địa được trên 1.500 tỷ đồng, đạt 14,72% dự toán. Một số khoản thu, sắc thuế đạt cao là: Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thu thuế thu nhập cá nhân, thu tiền sử dụng đất …

Những năm gần đây, trong cơ cấu số thu ngân sách nhà nước của tỉnh, kết quả thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh dẫn đầu trong các khu vực kinh tế. Trong khu vực kinh tế này, phần lớn doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa tiêu dùng, thương mại, dịch vụ, quy mô sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp chủ yếu là vừa và nhỏ.

Năm 2021 Hưng Yên muốn thu ngân sách nội địa đạt hơn 10,1 nghìn tỷ đồng.
Năm 2021 Hưng Yên muốn thu ngân sách nội địa đạt hơn 10,1 nghìn tỷ đồng.

Báo cáo của Cục Thuế Hưng Yên cho thấy, trong 3 năm gần đây, số thu ngân sách nhà nước ở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh luôn có sự tăng trưởng khá. Cụ thể, năm 2018 thu được 2.972 tỷ đồng, năm 2019 thu được trên 3.592 tỷ đồng, năm 2020 thu được trên 4.183 tỷ đồng. Đáng chú ý, năm 2020 kết quả thu ngân sách nhà nước từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh vượt 12,1% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2019 thực hiện.

Năm 2020, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt 11.444 tỷ đồng, vượt 8,3% dự toán được giao, bằng 93,2% so với cùng kỳ thực hiện. Trừ tiền sử dụng đất, số thu đạt trên 7.654 tỷ đồng, bằng 90,5% dự toán Trung ương giao, bằng 94,1% so với cùng kỳ thực hiện.

Trong đó có 8/15 khoản thu, sắc thuế có số thu đạt từ 98,9% dự toán trở lên. Có 5 khoản thu đã hoàn thành vượt dự toán. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt 180,1%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 117,6%; thu khác ngân sách đạt 185,8%; thu xổ số kiến thiết đạt 176,6%...

Taichinhdoanhnghiep
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục