Mobifone chậm thoái vốn khỏi lĩnh vực tài chính ngân hàng, bảo hiểm

Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra Công ty mẹ - Mobifone chậm thoái vốn khỏi lĩnh vực tài chính ngân hàng, bảo hiểm, lĩnh vực không phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính quy định tại Điều 21 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra Công ty mẹ - Mobifone chậm thoái vốn khỏi lĩnh vực tài chính ngân hàng, bảo hiểm, lĩnh vực không phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính quy định tại Điều 21 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2021 của Kiểm toán Nhà nước, trong quá trình thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính các doanh nghiệp nhà nước đã phát hiện một số doanh nghiệp có nhiều diện tích đất chưa sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích.

Cụ thể, tại Tổng công ty Mobifone, việc quản lý dòng tiền chưa chặt chẽ, còn để phát sinh nợ phải thu quá hạn là 724,21 tỷ đồng (phần lớn là các khoản nợ của khách hàng cá nhân).

Kiểm toán chỉ ra nhiều vi phạm tại Mobifone
Kiểm toán chỉ ra nhiều vi phạm tại Mobifone

Bán hàng, đặt cọc cho nhà cung cấp không có bảo lãnh hoặc vượt giá trị tài sản thế chấp, bảo lãnh hoặc ký hợp đồng với khách hàng chưa chặt chẽ (Công ty Dịch vụ Mobifone khu vực 5). Mobifone trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho không đúng quy định, trích thiếu 1,68 tỷ đồng.

Kiểm toán chỉ ra rằng, một số dự án đầu tư tài sản cố định (TSCĐ) chậm đưa vào khai thác làm giảm hiệu quả sử dụng vốn như tại Trung tâm mạng lưới Miền Bắc thuộc Công ty mẹ - Mobifone mua thiết bị truyền dẫn một số dự án mở rộng mạng lưới Metro các tỉnh khu vực Hà Nội, Đông Bắc Bộ, Đông Nam Bộ từ năm 2017 nhưng đến cuối 2020 mới đưa vào sử dụng.

Công ty mẹ - Mobifone có vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ được phê duyệt nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định là 7.029 tỷ đồng.

Ngoài ra, MobiFone trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp không đúng quy định hoặc chưa nộp về Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia số tiền đã trích nhưng chưa sử dụng không hết là 54,52 tỷ đồng. MobiFone chậm thoái vốn khỏi lĩnh vực tài chính ngân hàng, bảo hiểm, lĩnh vực không phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính quy định tại Điều 21 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục