Loạt doanh nghiệp thua lỗ nghìn tỷ, có khả năng mất vốn

Theo Kiểm toán Nhà nước, nhiều doanh nghiệp đầu tư không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp, rơi vào tình cảnh thua lỗ lớn, có khả năng mất vốn, như tại TKV, VinaFood1, Vicem, VIMC...

Năm 2022, Kiểm toán Nhà nước đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn Nhà nước của 219 đơn vị thuộc 20 tập đoàn, tổng công ty và công ty.

Kết quả kiểm toán cho thấy, 19/20 đơn vị sản xuất kinh doanh có lãi. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu tại một số đơn vị đạt tương đối cao. Tuy nhiên, việc quản lý sử dụng vốn, tài sản của các doanh nghiệp còn một số hạn chế.

Theo Kiểm toán Nhà nước, một số đơn vị đầu tư không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp.

Cụ thể, tại Tập đoàn Than khoáng sản (TKV), công ty mẹ có 3 công ty con và 3 công ty liên doanh, liên kết chưa chia cổ tức do lợi nhuận không đủ để chia cổ tức hoặc còn lỗ lũy kế. Ngoài ra, 3 công ty con lỗ lũy kế 386,84 tỷ đồng. Trong đó, 2 công ty con năm 2021 không hoạt động. Một công ty thành lập để thực hiện dự án đầu tư nhưng đang tạm dừng đầu tư.

Đối với Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood1), đơn vị này có 7 công ty con và 2 khoản đầu tư khác không chia cổ tức trong năm 2021 do lợi nhuận thấp. 8 công ty con chia cổ tức với tỷ lệ 0,69%/tổng giá trị đầu tư. Vinafood1 có 9/24 công ty con lỗ lũy kế 381,86 tỷ đồng.

Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood1) có 7 công ty con và 2 khoản đầu tư khác không chia cổ tức trong năm 2021 do lợi nhuận thấp. Ảnh: tinnhanhchungkhoan.vn
Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood1) có 7 công ty con và 2 khoản đầu tư khác không chia cổ tức trong năm 2021 do lợi nhuận thấp. Ảnh: tinnhanhchungkhoan.vn

Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) có 5/17 công ty con lỗ lũy kế 4.958 tỷ đồng. Công ty mẹ - Vicem có 3/14 công ty và khoản đầu tư khác lỗ lũy kế 1.038,16 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, theo Kiểm toán Nhà nước, một số khoản đầu tư của tập đoàn, tổng công ty vào công ty liên doanh, liên kết, đầu tư dài hạn khác bị thua lỗ hoặc có khả năng mất vốn. Như trường hợp của Tổng công ty Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi), 4/22 công ty lỗ lũy kế đến 31/12/2021 là 111,61 tỷ đồng.

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) có 9 công ty và 2 khoản đầu tư khác lỗ lũy kế 15.345 tỷ đồng. Nhiều công ty khác có mối quan hệ với VIMC cũng thua lỗ nặng. Như Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn có 2 công ty lỗ lũy kế 5.494,16 tỷ đồng. Trong đó, một công ty âm vốn chủ sở hữu 2.222,43 tỷ đồng.

Tổng công ty Thuốc Lá Việt Nam (Vinataba) có 2 khoản đầu tư lỗ lũy kế 158,67 tỷ đồng.

Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước Tp.HCM (HFIC) có 10 khoản đầu tư lỗ lũy kế 1.111,12 tỷ đồng.

Tại Tổng công ty Bến Thành - TNHH MTV, 14/32 công ty lỗ lũy kế 764,2 tỷ đồng.

Kiểm toán Nhà nước lưu ý, nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính. Đó là Vicem Tam Điệp, Vicem Hạ Long, Vicem Sông Thao; Công ty Cổ phần Lương thực Hà Bắc, Công ty Cổ phần Lương thực Nam Định, Công ty Cổ phần Lương thực Thanh Nghệ Tĩnh, Công ty Cổ phần Lương thực Bình Trị Thiên, Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên, Công ty Liên doanh sản xuất chế biến và xuất khẩu gạo.

Gia Linh

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục