Không công bố thông tin, Công ty Tân Thành Long An bị xử phạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tân Thành Long An (Công ty Tân Thành Long An) với số tiền 92.000.000 đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 126/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tân Thành Long An (Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 2, Xã Tân Long, Huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An), cụ thể như sau:

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Phạt tiền 92.500.000 đồng (Chín mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) do có hành vi “không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật” (Công ty Tân Thành Long An không gửi nội dung công bố thông tin (CBTT) định kỳ cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu:

Báo cáo tài chính bán niên 2023, Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện bán niên 2023, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022.

Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2023, Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022, Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023, Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022.

Gửi nội dung CBTT không đúng thời hạn cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về kết quả chào bán trái phiếu của doanh nghiệp đối với mã trái phiếu TLACH2126001; gửi nội dung CBTT định kỳ không đúng thời hạn cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021), quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

PV

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục