Khoáng sản Á Cường bị phạt 250 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường số tiền 250 triệu đồng và buộc cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch theo quy định.

UBCKNN vừa ban hành Quyết định số 554/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (Công ty), địa chỉ: Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, cụ thể:

Phạt tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) vì không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN (IDS) và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với: Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2021, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Báo cáo thường niên năm 2021; Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN (IDS) và trên trang thông tin điện tử của HNX đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Khoáng sản Á Cường bị phạt 250 triệu đồng - Ảnh 1

Khoáng sản Á Cường tiếp tục bị phạt tiền 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng) vì công bố thông tin sai lệch.

Công ty đã công bố thông tin sai lệch đối với Báo cáo tài chính năm 2020, cụ thể: Công ty đã công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2020 vào ngày 27/4/2022.

Qua xem xét cho thấy Công ty chưa ghi nhận số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp thuế tính đến ngày 31/12/2020 với số tiền 8,04 tỷ đồng, đồng thời toàn bộ chi phí khấu hao tài sản cố định với giá trị 20 tỷ đồng đang được ghi nhận trên tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang mà không phân bổ vào chi phí năm 2020 là chưa phù hợp với quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, ảnh hưởng đến các chỉ tiêu chi phí, hàng tồn lợi nhuận trên báo cáo tài chính. Nếu Công ty ghi nhận đầy đủ các khoản chi phí trên, chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty sẽ giảm đi 35,9 tỷ đồng, một số chỉ tiêu tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cũng sẽ thay đổi.

Ngoài ra, biện pháp khắc phục hậu quả đối với Khoáng sản Á Cường là: Buộc cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch theo quy định.

Trước đó, UBCKNN cũng từng xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường như phạt 70 triệu đồng năm 2021 và 60 triệu đồng năm 2015.

Năm 2021, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã đưa cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (HNX: ACM) vào kiện kiểm soát.

Theo đó, HNX bổ sung lý do đưa cổ phiếu ACM vào diện kiểm soát là do Tập đoàn Khoáng sản Á Cường tiếp tục vi phạm các quy định về vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đưa vào diện bị kiểm soát sau khi chứng khoán bị cảnh báo.

Viết Dinh

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục