Kế hoạch đấu thầu 400.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ theo kỳ hạn năm 2024

Kho bạc Nhà nước vừa thông báo chi tiết kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ năm 2024 theo kỳ hạn.

Theo đó, kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ năm 2024 theo từng loại kỳ hạn được Kho bạc Nhà nước phân bổ thành 7 loại kỳ hạn, với tổng kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ năm 2024 là 400.000 tỷ đồng.

Cụ thể, kỳ hạn có khối lượng trái phiếu chính phủ nhiều nhất là 15 năm với 140.000 tỷ đồng, tiếp đến là kỳ 10 năm với 100.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm với 70.000 tỷ đồng.

Kế hoạch đấu thầu 400.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ theo kỳ hạn năm 2024.
Kế hoạch đấu thầu 400.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ theo kỳ hạn năm 2024.

Các kỳ hạn khác được phân bổ như sau: Kỳ hạn 3 năm là 30.000 tỷ đồng. kỳ hạn 7 năm là 15.000 tỷ đồng, kỳ hạn 20 năm là 20.000 tỷ đồng, kỳ hạn 30 năm là 25.000 tỷ đồng.

Kho bạc Nhà nước cho biết, trong quá trình thực hiện có thể điều chỉnh khối lượng phát hành kỳ hạn trái phiếu cho phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của ngân sách nhà nước.

Thông báo của Kho bạc Nhà nước được gửi đến các nhà tạo lập thị trường, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhằm phối hợp triển khai thực hiện.

Theo thông tin từ Kho bạc Nhà nước, tổng khối lượng huy động trái phiếu chính phủ từ đầu năm đến ngày 28/02/2024 đạt 47.679 tỷ đồng; kỳ hạn phát hành bình quân là 11,75 năm; lãi suất phát hành bình quân là 2,19%/năm.

Như vậy, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện được gần 51,6% kế hoạch mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ trong quý 1/2024 (92.456 tỷ đồng), thực hiện được gần 12% kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ năm 2024.

PV

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục