Huy động gần 1.700 tỷ đồng, HAGL sẽ ưu tiên vốn cho Hưng Thắng Lợi Gia Lai và trả nợ trái phiếu?

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa thông qua phương án chào bán gần 162 triệu cổ phiếu riêng lẻ, mục đích bổ sung vốn lưu động và trả nợ trái phiếu.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa thông qua phương án chào bán gần 162 triệu cổ phiếu riêng lẻ, mục đích bổ sung vốn lưu động và trả nợ trái phiếu.

Cụ thể, HAG dự chào bán 162 triệu cổ phiếu với giá 10.500 đồng/cp. Tổng số tiền huy động gần 1.700 tỷ đồng từ các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Toàn bộ số cổ phiếu từ đợt chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Phương án trước đó 

Phương án trước đó 

Phương án điều chỉnh 

Phương án điều chỉnh 

Số tiền thu được lần này sẽ chi 1.200 tỷ để bổ sung vốn lưu động (qua hình thức cho vay) với các công ty con, cụ thể là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai, CTCP Chăn nuôi Gia Lai và CTCP Gia súc Lơ Pang; 500 tỷ đồng còn lại sẽ trả nợ gốc trái phiếu do HAG phát hành từ cuối năm 2016. Kế hoạch sử dụng vốn này có thay đổi nhỏ so với công bố trước đó.

HAG cũng nhấn mạnh thứ tự ưu tiên sử dụng vốn, cụ thể sẽ chi vốn cho Hưng Thắng Lợi, đến trả nợ trái phiếu và sau đó rót vốn cho các công ty con còn lại. Thời gian thực hiện trong năm 2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Vào thời điểm cuối tháng 4, HAG cũng đã công bố danh sách các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần bao gồm 2 tổ chức là Công ty TNHH Glory Land và CTCP Quản lý Việt Cát, cùng 1 cá nhân là ông Nguyễn Đức Quân Tùng.

Trong đó, Glory Land sẽ chi 1.000 tỷ đồng mua 95,2 triệu cổ phiếu HAG (tương ứng tỷ lệ sở hữu 8,74% sau phát hành). Quỹ Việt Cát mua 47,6 triệu cổ phiếu, dự tính chi 500 tỷ đồng. Còn ông Nguyễn Đức Quân Tùng sẽ rót khoảng 200 tỷ đồng, mua hơn 19 triệu cổ phiếu.

Ngoài ra có thêm 6 nhà đầu tư cá nhân mới tham gia đợt chào bán cổ phiếu của HAG gồm ông Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Anh Hòa, Lương Văn Thiện, Lê Minh Hùng, Trần Dũng, Phạm Ngọc Sinh.

Trong đó, đáng chú ý Nguyễn Văn Quý hiện đang nắm 34 triệu cổ phiếu HAG. Nhà đầu tư này dự kiến tham gia mua hơn 19 triệu cổ phiếu chào bán, nâng sở hữu lên 4,87%, gần tiệm cận với tỉ lệ là cổ đông lớn tại doanh nghiệp.Trong khi lượng mua của Glory Land giảm mạnh từ 95,2 triệu xuống còn 38 triệu cổ phiếu và ông Nguyễn Đức Quân Tùng giảm từ 19 triệu xuống 11,4 triệu cổ phiếu.

 

Hoàng Anh

Sở hữu trí tuệ
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục