HoSE yêu cầu Tân Tạo giải trình việc ghi nhầm tạm ứng 1.300 tỷ đồng cho Chủ tịch

HoSE vừa có lần thứ 3 yêu cầu Tân Tạo giải trình việc công bố tạm ứng 1.940 tỷ cho Chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến đầu tư dự án ở Mỹ, nhưng sau đó đính chính lại là chỉ chi 633 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có văn bản nhắc nhở về việc chậm công bố thông tin theo yêu cầu đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (MCK: ITA).

Chủ tịch HĐQT Tân Tạo Đặng Thị Hoàng Yến. 
Chủ tịch HĐQT Tân Tạo Đặng Thị Hoàng Yến. 

Đây là lần thứ 3 HoSE yêu cầu Tân Tạo giải trình việc công bố tạm ứng 1.940 tỷ cho Chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến đầu tư dự án ở Mỹ, nhưng sau đó đính chính lại là chỉ chi 633 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 10/8, HoSE đã gửi công văn yêu cầu Tân Tạo giải trình việc điều chỉnh báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 và làm rõ các nội dung liên quan. Văn bản giải trình cần được công bố trong 24 giờ kể từ khi Tân Tạo nhận được công văn của HOSE.

Đến ngày 16/8, HoSE tiếp tục gửi công văn đề nghị Tân Tạo thực hiện giải trình theo yêu cầu. Công ty đã chậm công bố thông tin theo quy định hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, đến ngày 19/8, HoSE cho biết vẫn chưa nhận được văn bản giải trình của công ty. Căn cứ theo quy định tại Điều 12 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, công ty đã chậm công bố thông tin theo yêu của của HoSE.

Vì vậy, HoSE nhắc nhở và tiếp tục đề nghị Tân Tạo thực hiện công bố thông tin theo yêu cầu để cung cấp đầy đủ thông tin đến cổ đông và đảm bảo thông tin minh bạch trên thị trường chứng khoán.

Như đã đưa tin, trong báo cáo tài chính được phát hành vào cuối tháng 7/2022, Tân Tạo hạch toán khoản chi tạm ứng hơn 1.900 tỷ đồng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, để tham gia dự án tại Mỹ.

Nhưng, sau đó hơn một tuần, Tân Tạo lại đính chính số liệu trên báo cáo tài chính, cho biết đã "hạch toán sai". Trong bản báo cáo mới, Tân Tạo cho biết chỉ cho bà Yến tạm ứng với số tiền 633 tỷ đồng, không phải 1.936 tỷ đồng như đã công bố trước đó (thấp hơn 1.304 tỷ đồng).

Sau khi điều chỉnh số tiền tạm ứng, cơ cấu tài sản của Tân Tạo cũng biến động mạnh với giá trị tài sản ngắn hạn từ 7.600 tỷ đồng giảm còn 6.260 tỷ đồng.

Bạch Hiền

Đời sống & Pháp luật
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục