Hộ kinh doanh sản xuất điện mặt trời mái nhà nộp thuế như thế nào?

Chi cục Thuế TP. Nha Trang (Khánh Hòa) vừa có thông báo đến các hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố quy định về nộp thuế và sử dụng hóa đơn của hộ kinh doanh sản xuất điện mặt trời mái nhà.

Theo đó, hộ kinh doanh sản xuất điện mặt trời mái nhà có hợp đồng bán điện cho công ty điện lực, được các công ty điện lực xác nhận doanh thu thì nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Hộ kinh doanh sản xuất điện mặt trời mái nhà có hợp đồng bán điện cho công ty điện lực thì nộp thuế theo phương pháp kê khai.
Hộ kinh doanh sản xuất điện mặt trời mái nhà có hợp đồng bán điện cho công ty điện lực thì nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Hồ sơ khai thuế là tờ khai thuế theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; hộ kinh doanh điện mặt trời phải lưu giữ hợp đồng mua bán điện và biên bản xác nhận chỉ số công tơ, sản lượng điện giao nhận giữa hộ kinh doanh điện mặt trời và công ty điện lực hàng tháng, quý để làm căn cứ kê khai, nộp thuế.

Nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ kê khai là chi cục thuế quản lý trực tiếp hộ kinh doanh; hộ kinh doanh có tài khoản thuế điện tử có thể nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử thông qua Hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax).

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo (tháng phát sinh nghĩa vụ thuế); thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo (quý phát sinh nghĩa vụ thuế).

Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế; trường hợp khai bổ sung, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.

Đối với việc thực hiện chế độ kế toán, hộ kinh doanh điện mặt trời, kinh doanh lĩnh vực, ngành nghề có căn cứ xác định được doanh thu theo xác nhận của cơ quan chức năng thì không phải thực hiện chế độ kế toán; hộ kinh doanh điện mặt trời nộp thuế theo phương pháp kê khai không phải quyết toán thuế. Đối với việc sử dụng hóa đơn, hộ kinh doanh điện mặt trời sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

PV (t/h

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục