Hậu kiểm toán, Ocean Group chuyển từ lãi sang lỗ 280 tỷ đồng

Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, HoSE: OGC) vừa công bố Báo cáo tài chính kiểm toán 2021 sau nhiều lần trì hoãn. Hậu kiểm toán, doanh thu thuần của OGC gần như không đổi, tuy nhiên công ty lại chuyển từ lãi thành âm 280 tỷ đồng.

 

Ocean Group từ lãi thành lỗ 280 tỷ đồng sau kiểm toán.
Ocean Group từ lãi thành lỗ 280 tỷ đồng sau kiểm toán.

Theo Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán 2021 của Ocean Group, lợi nhuận sau thuế hậu kiểm toán chuyển từ dương 105 tỷ đồng sang âm 280 tỷ đồng, phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ âm 76 tỷ đồng, trong khi trước đó dương 145 tỷ đồng.

Nguyên nhân gây ra sự chênh lệch lớn giữa báo cáo kiểm toán và tự lập là do giá vốn hàng bán tăng khoảng 102 tỷ đồng vì công ty con do OGC nắm 55,6% là CTCP One Capital Hospitality (HNX: OCH), trích lập dự phòng tổn thất hàng tồn kho đối với dự án Sài Gòn Airport.

Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng khoảng 286 tỷ lên gần 300 tỷ do OCH và các công ty con của OCH thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo khả năng thu hồi và kết quả việc bán một số khoản nợ khó đòi trong năm 2022.

Bên cạnh đó, đơn vị kiểm toán lưu ý tính đến cuối năm công ty lỗ lũy kế 2.726 tỷ đồng, tồn tại yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục.

Tập đoàn lý giải thời gian qua, công ty mẹ và các đơn vị thành viên thực hiện tái cơ cấu các khoản đầu tư cổ phiếu, dự án bất động sản cũng như tích cực thu hồi/bán các khoản công nợ phải thu.

Tiếp đó, đơn vị kiểm toán lưu ý người đọc liên quan đến một số khoản công nợ công ty muốn chuyển theo dõi ngoại bảng từ năm tài chính kết thúc 31/12/2021 và các năm sau, cũng như quy trình lấy ý kiến bằng cổ đông bằng văn bản liên quan xử lý.

Đơn vị: tỷ đồng
Đơn vị: tỷ đồng

Cụ thể, công ty cho biết đã thực hiện thủ tục chào bán công khai một số khoản nợ phải thu khó đòi giá trị gốc khoảng 1.072 tỷ đồng với giá khởi điểm bằng 10% giá trị nợ gốc nhưng không có đối tác quan tâm mua tại thời điểm mở chào bán 4/6. Công ty đã lấy ý kiến cổ đông và được thông qua phương án xử lý khoản nợ phải thu khó đòi đã trích lập 100% với tổng số tiền 2.553 tỷ đồng. Khoản công nợ này được theo dõi tại tài khoản ngoại bảng trên BCTC không ảnh hưởng đến việc thu hồi công nợ và quyền lợi của công ty.

Ban lãnh đạo khẳng định quy trình lấy ý kiến cổ đông và nội dung nghị quyết nêu trên được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông.

Cuối cùng, kiểm toán lưu ý thêm việc dự án khách Sài Gòn Airport tại quận Tân Bình, Tp.HCM đang được thế chấp để bảo lãnh cho các khoản vay của Công ty TNHH Pegasus Thăng Long, Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang và Công ty CP One Capital Hospitality ký hợp đồng bán các khoản nợ phải thu khó đòi và khoản nợ tiềm tàng.

Doanh nghiệp công bố theo bản án mới nhất của Tòa án nhân dân TP Hà Nội, Pegasus Thăng Long có trách nhiệm hoàn trả gốc và lãi tạm ký cho chủ nợ mới. Do đó, OCH đã ghi nhận các khoản dự phòng tương ứng. Trong năm 2022, Sao Hôm Nha Trang (công ty con của OCH) đã đồng thuận bán các khoản nợ phải thu khó đòi được xác định là khó có khả năng thu hồi và thực hiện trích lập dự phòng.

Đã công bố thông tin về BCTC kiểm toán 2021 cùng văn bản giải trình biến động kinh doanh, Tập đoàn báo cáo Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HoSE) và đề nghị xem xét đưa cổ phiếu ra khỏi diện hạn chế giao dịch trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, HoSE đã có thông báo chuyển cổ phiếu OGC của Ocean Group từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát từ ngày 31/5/2022.

Lý do được đưa ra là Ocean Group chậm nộp BCTC năm 2021 đã được kiểm toán quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định.

Ngày 2/6, công ty nhận được quyết định của HoSE về việc chuyển cổ phiếu OGC từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch (chỉ được giao dịch phiên chiều).

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/6, cổ phiếu OGC đứng ở mức 11.600 đồng/cổ phiếu.

Minh Anh

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục