Hàng loạt doanh nghiệp vi phạm về Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Các doanh nghiệp vi phạm quy định về Quỹ Bình ổn giá xăng dầu gồm: Công ty TNHH Trung Linh Phát., Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà; Công ty CP Dầu khí Đông Phương; Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức; Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P.

Doanh nghiệp kết chuyển không đúng quy định

Tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và Nghị định số 95/2021/NĐ-CP quy định thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có nghĩa vụ trích lập Quỹ bình ổn giá.

Tuy nhiên, tính đến ngày 15/9, có 5 doanh nghiệp kết chuyển không đúng quy định về Quỹ Bình ổn giá xăng dầu là Công ty TNHH Trung Linh Phát.; Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà; Công ty CP Dầu khí Đông Phương; Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức; Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P.

Ngoài ra, có 3 doanh nghiệp không phát sinh hoạt động trích lập, sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Đó là Công ty CP Dầu khí Đông Phương; Công ty TNHH Trung Linh Phát; Công ty Cổ Phần Appollo Oil.

Tính từ tháng 4/2023, dầu khi Phương Đông đã không trích lập Qũy bình ổn xăng dầu theo quy định.
Tính từ tháng 4/2023, dầu khi Phương Đông đã không trích lập Qũy bình ổn xăng dầu theo quy định.

Theo quy định tại Thông tư 103/2021 về quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu, doanh nghiệp đầu mối có trách nhiệm công bố công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng về số dư Quỹ. Tuy nhiên theo như tìm hiểu thì những doanh nghiệp trên đã không thực hiện đúng theo Thông tư, hoặc thực hiện chống đối.

Trước tình hình trên, Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước) tiếp tục rà soát thông tin hoạt động kinh doanh của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu; trong đó, có việc sử dụng Quỹ bình ổn giá theo thông báo điều hành của Bộ Công Thương.

Trường hợp phát sinh những vấn đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp có ảnh hưởng đến Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương chủ động rà soát theo thẩm quyền, đồng thời thông tin để Bộ Tài chính phối hợp theo chức năng nhiệm vụ được giao.

BIDV Long Biên tự động thu nợ 270 tỷ từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu 

Liên quan đến Qũy bình ổn giá xăng dầu tại Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà (Công ty Hải Hà) cho biết, công ty này đã trích lập 270 tỷ đồng Qũy trên tại Ngân hàng BIDV Long Biên. Tuy nhiên, để cấn nợ, BIDV Long Biên đã  tự động trích nợ từ tài khoản Quỹ Bình ổn giá xăng dầu mà không được sự đồng ý của Công ty Hải Hà.

Chính vì vậy, ngày 5/6, Vận tải thủy bộ Hải Hà đã có công văn gửi Bộ Tài chính về sự việc trên. Trong công văn, công ty này khẳng định việc làm này của BIDV Long Biên là không đúng quy định tại Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 83).

Sau khi nhận được phản ánh từ Vận tải thủy bộ Hải Hà, ngày 31/8 Bộ Tài chính đã gửi công văn cho Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Long Biên đề nghị nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 của Chính phủ.

Cùng ngày, Bộ Tài chính đã gửi văn bản sang Ngân hàng Nhà nước để cơ quan này có biện pháp lưu ý đến các ngân hàng.

Bộ Tài chính đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại trong hệ thống ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam nơi có thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đăng ký mở tài khoản Quỹ Bình ổn giá xăng dầu thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 95.

In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục