Hà Nội: Mức lương cao nhất lên tới trên 185 triệu đồng/tháng

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa tổng hợp về tình hình tiền lương năm 2021, theo đó mức thấp nhất là 4,75 triệu đồng, mức lương cao nhất là trên 185 triệu đồng/tháng.

Theo đó, đối với Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tiền lương bình quân năm 2021 là 6.800.000 đồng/người/tháng. Doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 23 triệu đồng/người/tháng. Doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất là 4,75 triệu đồng/người/tháng.

Hà Nội: Mức lương cao nhất lên tới trên 185 triệu đồng/tháng
Hà Nội: Mức lương cao nhất lên tới trên 185 triệu đồng/tháng

Đối với Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước, tiền lương bình quân năm 2021 là 6,7 triệu đồng/người/tháng. Doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là trên 185 triệu đồng/người/tháng. Doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất là 5 triệu đồng/người/tháng

Đối với khối doanh nghiệp dân doanh, tiền lương bình quân năm 2021 là 6,55 triệu đồng/người/tháng. Doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 180 triệu đồng/người/tháng. Doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất là 4,75 triệu đồng/người/tháng.

Đối với khối doanh nghiệp FDI, tiền lương bình quân năm 2021 là 7,15 triệu đồng/người/tháng. Doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 117 triệu đồng/người/tháng. Doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất là 4,85 triệu đồng/người/tháng.  Như vậy, mức lương thấp nhất mà doanh nghiệp trả cho người lao động trên địa bàn Hà Nội cao hơn mức lương tối thiểu vùng hiện đang quy định (mức vùng 1 là 4,42 triệu đồng/tháng/người).

Số liệu tổng hợp từ 6.227 doanh nghiệp trên địa bàn trong tổng số hơn 318.000 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội dù chưa bao quát hết, nhưng cho thấy phần nào về bức tranh trả lương cho người lao động trên cung cầu thị trường lao động. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của phần lớn doanh nghiệp gặp khó khăn, nhưng các doanh nghiệp vẫn trả lương, chế độ cho người lao động để tạo điều kiện lao động gắn bó với doanh nghiệp.

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục