Hà Đô lãi ròng hơn 1.000 tỷ đồng trong năm 2021

Năm 2021, Hà Đô mới đạt 79% chỉ tiêu doanh thu nhưng đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm.

CTCP Tập đoàn Hà Đô (Hà Đô, Mã: HDG) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV/2021 với doanh thu thuần đạt gần 1.388 tỷ đồng, tăng 19% và LNST đạt hơn 604 tỷ đồng, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, LNST của cổ đông công ty mẹ hơn 520 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần cùng kỳ.

Hà Đô lãi ròng hơn 1.000 tỷ đồng trong năm 2021 - Ảnh 1

Quý này, doanh nghiệp đã tiết giảm được gần 23% giá vốn, điều này giúp lợi nhuận gộp đạt gần 952 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp có sự cải thiện, tăng từ 51,6% lên 65,5%.

Doanh nghiệp cho biết, LNST quý IV tăng là do trong năm công ty bàn giao dự án Hà Đô Charm Villa và đẩy mạnh hoạt động đầu tư tài chính.

Trong năm 2021, Hà Đô đạt gần 3.842 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 23% và LNST đạt hơn 1.333 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu cả năm của công ty, mảng kinh doanh bất động sản đóng góp nhiều nhất với hơn 2.091 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ. Giữ vị trí á quân là doanh thu từ thủy điện và điện mặt trời với gần 1.276 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ. 

Còn lại là doanh thu cung cấp dịch vụ và cho thuê bất động sản, doanh thu xây lắp và doanh thu dịch vụ khách sạn.

Năm 2021, Hà Đô đặt kế hoạch kinh doanh đi ngang so với năm 2020. Cụ thể, mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 4.863 tỷ đồng và LNST 1.254 tỷ đồng. Riêng LNST của cổ đông công ty mẹ là 1.090 tỷ đồng. Vớt kết quả trên, doanh nghiệp thực hiện được 79% mục tiêu doanh thu và vượt 1% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tổng tài sản của Hà Đô tại thời điểm cuối năm 2021 gần 15.975 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Chủ yếu là tăng giá trị đầu tư tài chính ngắn hạn và các khoản phải thu. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng từ 824 tỷ đồng lên hơn 1.030 tỷ đồng.

Hàng tồn kho ghi nhận giảm 25% về gần 1.317 tỷ đồng, chủ yếu giảm bất động sản đang xây dựng (từ hơn 1.655 tỷ đồng về hơn 1.074 tỷ đồng).

Ngoài ra, doanh nghiệp còn hơn 877 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang, tập trung chủ yếu tại ba dự án là Khu đô thị Linh Trung (hơn 489 tỷ đồng), Khu nghỉ dưỡng Bảo Đại (gần 187 tỷ đồng) và Thủy điện Dắc Mi (123 tỷ đồng.

Các bất động sản đầu tư của doanh nghiệp tại ngày 31/12/2021 có giá trị hơn 977 tỷ đồng, bao gồm các dự án: Hà Đô Centrosa Garden, Văn phòng Hà Đô Air Building, Tòa nhà miền Nam, tầng thương mại tại các khu chung cư, quyền phát triển dự án 62 PĐG,...

Tại ngày cuối năm 2021, doanh nghiệp có hơn 181 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, giảm hơn 152 tỷ đồng so với đầu năm.

Nợ phải trả của Hà Đô ghi nhận gần 10.594 tỷ đồng, tăng 7% so vơi đầu năm (chiếm hơn 66% nguồn vốn, gấp gần 2 lần vốn chủ sở hữu). Trong đó, tổng dư nợ đi vay chiếm 70%, ghi nhận gần 7.465 tỷ đồng.

Hà An

Doanh nhân Việt Nam
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục