Giải trình mập mờ, HoSE yêu cầu Tân Tạo làm rõ hơn về khoản tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến

HoSE yêu cầu Tân Tạo giải trình rõ một số khoản không khớp giữa BCTC bán niên và BCTC quý II liên quan đến khoản tạm ứng chuyển cho bà Đặng Thị Hoàng Yến.

Trong văn bản mới đây gửi đến CTCP Tập đoàn Tân Tạo - Itaco (MCK: ITA, sàn HoSE), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) yêu cầu: “Đề nghị Tân Tạo giải trình rõ nguyên nhân có sự khác biệt số liệu giữa Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quý II đính chính và BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2022”.

HoSE yêu cầu Tân Tạo làm rõ hơn về khoản tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến.
HoSE yêu cầu Tân Tạo làm rõ hơn về khoản tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến.

Cụ thể, tại BCTC hợp nhất quý II/2022, ngày 29/7, Itaco ghi nhận khoản hơn 1.900 tỷ đồng phải thu của bà Yến để tạm ứng tham gia dự án tại Mỹ.

Tuy nhiên ITA lại công bố bản đính chính của BCTC quý II/2022 với nội dung: kế toán đáng nhẽ phải ghi khoản 1.335 tỷ đồng vào mục đầu tư khác nhưng ghi nhầm sáng mục phải thu khác, dẫn đến nợ phải thu bà Đặng Thị Hoàng Yến tăng. Itaco cho rằng, đây là khoản ủy thác đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trong khi đó, BCTC quý II có ghi, số tiền 1.022 tỷ đồng bà Yến đã thanh toán cho Itaco sau khi chuyển nhượng 20,69% cổ phần Itaco nắm giữ tại CTCP Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC) có giá trị là 1.655 tỷ đồng. Như vây, bà Yến còn phải trả cho Itaco là 633 tỷ đồng.

Giải thích cho khoản phải thu của bà Đặng Thị Hoàng Yến phát sinh, Itaco cho biết là do chuyển nhượng cổ phần.

HoSE nhận thấy, những nội dung trong BCTC quý II đã đính chính không khớp với BCTC hợp nhất bán niên đã soát xét.

Trong BCTC bán niên ghi rõ khoản tiền hơn 314 tỷ đồng (số dư tại ngày 31/12/2021 là hơn 91 tỷ đồng hạch toán ở mục phải thu) là khoản đầu tư ủy thác cho bà Yến và khoản hơn 1.752 tỷ đồng mà Itaco đầu tư vào TEDC.

Do đó, HoSE đã yêu cầu Itaco phải giải trình rõ khác biệt giữa hai báo cáo này.

Ngoài ra, HoSE đề nghị Itaco làm rõ các khoản ủy thác đầu tư hơn 223 tỷ đồng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến và khoản tạm ứng hơn 1.460 tỷ đồng không lãi suất cùng với khoản dự phòng phải thu lên đến 76 tỷ đồng.

Như vậy, tổng cộng 3 khoản này gần tương đương với khoản 1.752 tỷ đồng Itaco đầu tư vào TEDC mà HoSE đã chỉ ra trong BCTC bán niên.

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2022, Tân Tạo ghi nhận doanh thu đạt 370,84 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế đạt 129,2 tỷ đồng, tăng 70,5%.

Trong năm 2022, Tân Tạo đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 777,69 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 186,85 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 69,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Bạch Hiền

Đời sống & Pháp luật
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục