Eximbank nói thay Chủ tịch HĐQT Đỗ Hà Phương là hướng đến “cải cách minh bạch”

Đối mặt với những thách thức chung của ngành ngân hàng cũng như các vấn đề nội tại của Eximbank, buộc chúng tôi phải tiến hành các hoạt động cải cách minh bạch”, Eximbank cho biết về thay ghế Chủ tịch HĐQT.

Ngày 28/6, HĐQT Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) ban hành quyết định bổ nhiệm bà Đỗ Hà Phương làm Chủ tịch HĐQT Eximbank, thay cho bà Lương Thị Cẩm Tú, người ngồi chiếc ghế này hơn 1 năm qua.

Về thông tin này, Eximbank cho biết: Ngày 30/06/2023, trên một số phương tiện truyền thông, mạng xã hội có đăng tải nhiều thông tin khác nhau về bà Đỗ Hà Phương, Chủ tịch HĐQT Eximbank vừa được bầu ngày 28/6/2023 theo Nghị quyết số 216/2023/EIB/NQ-HĐQT. Các thông tin trên gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín, thương hiệu của Ngân hàng.

Eximbank cho biết, phải tiến hành các hoạt động cải cách minh bạch, hướng đến các thay đổi mạnh mẽ với tư duy mới.
Eximbank cho biết, phải tiến hành các hoạt động cải cách minh bạch, hướng đến các thay đổi mạnh mẽ với tư duy mới.

Eximbank chưa nhận được đơn của ông Trần Hoàng Ninh về việc chấm dứt các ủy quyền, đề cử và đề nghị rút bà Đỗ Hà Phương ra khỏi HĐQT như các thông tin một số báo nêu. Đồng thời, qua tra soát thông tin, chúng tôi nhận thấy danh sách nhóm cổ đông đề cử bà Đỗ Hà Phương vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025) không có tên ông Trần Hoàng Ninh.

Bên cạnh đó, Eximbank khẳng định trình tự thủ tục tổ chức họp HĐQT liên quan đến việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với bà Lương Thị Cẩm Tú và bầu bà Đỗ Hà Phương đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) đã tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Eximbank và các quy định nội bộ của Eximbank.

Đối mặt với những thách thức chung của ngành ngân hàng cũng như các vấn đề nội tại của Eximbank, buộc chúng tôi phải tiến hành các hoạt động cải cách minh bạch, hướng đến các thay đổi mạnh mẽ với tư duy mới, phương pháp quản trị mới nhằm đưa Eximbank trở lại Top các ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam.

"Các vấn đề nội tại của Eximbank", nhất là "cuộc chiến" tranh giành quyền lực ở bộ phận thượng tầng ngân hàng chưa yên ổn trong 5 năm qua.
"Các vấn đề nội tại của Eximbank", nhất là "cuộc chiến" tranh giành quyền lực ở bộ phận thượng tầng ngân hàng chưa yên ổn trong 5 năm qua.

Như Tài chính Doanh nghiệp đã phản ánh, ngày 30/6, ông Lê Quang Huy, Phó Chánh Thanh tra, Giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 2776/TTGSNH2 gửi Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), yêu cầu Ngân hàng này rà soát, làm rõ việc thực hiện các nội dung về thay đổi của thành viên HĐQT Eximbank.

Theo đó, Cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng yêu cầu Ban kiểm soát Eximbank rà soát, làm việc thực hiện các nội dung sau của HĐQT, HĐQT Eximbank có phù hợp hay không phù hợp quy định của pháp luật, điều lệ Eximbank và các quy định nội bộ của Eximbank.

Cụ thể là việc các thành viên HĐQT Eximbank thực hiện thủ tục đề nghị triệu tập họp HĐQT ngày 1/6/2023 và việc xử lý của Chủ tịch HĐQT Eximbank đối với đề nghị triệu tập họp HĐQT nêu trên.

Đồng thời, việc các thành viên HĐQT thực hiện các thủ tục thông báo mời họp HĐQT sau khi nhận được phản hồi của Chủ tịch HĐQT Eximbank ngày 13/6 cũng như việc thực hiện các thủ tục thay đổi nhân sự của Eximbank theo thông báo tại các văn bản số 5562 của Tổng giám đốc Eximbank ngày 28/6, cũng như các nội dung theo báo cáo của bà Lương Thị Cẩm Tú ngày 15/6.

Thanh Tùng

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục