DPM chốt thông qua mức chia cổ tức 7.000/cp năm 2022

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (mã chứng khoán DPM) đã tổ chức thành công phiên họp bất thường của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2022.

Trong phiên họp, các cổ đông đã nghe Hội đồng quản trị PVFCCo trình bày nội dung điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2022 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường của  PVFCCo thông qua mức chia cổ tức 70%
Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường của  PVFCCo thông qua mức chia cổ tức 70%

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 được tổ chức vào tháng 6 vừa qua, ĐHĐCĐ đã thông qua mức chi cổ tức năm 2022 là 50% vốn điều lệ (tương ứng 5.000 đồng/CP), là mức cao nhất từ trước tới nay của cổ phiếu DPM, và cũng được đánh giá là mức rất cao trên thị trường chứng khoán nói chung.

Ông Hoàng Trọng Dũng - Chủ tịch HĐQT PVFCCo trình bày các nội dung tại phiên họp.
Ông Hoàng Trọng Dũng - Chủ tịch HĐQT PVFCCo trình bày các nội dung tại phiên họp.

Tuy nhiên, năm 2022 PVFCCo đã đạt các chỉ tiêu tài chính kỷ lục trong lịch sử hoạt động của mình, như doanh thu đạt gần 20.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 6.400 tỷ đồng (tương đương 160% vốn điều lệ, gần gấp đôi so với năm 2021).

Trước tình hình đáng phấn khởi đó, ĐHĐCĐ đã thông qua mức chi cổ tức 7.000 đ/CP bằng tiền mặt cho năm 2022. Tổng số tiền chi cổ tức là gần 2.800 tỷ đồng.

Phần lợi nhuận chưa phân phối còn lại của năm 2022 và các năm trước được Ban điều hành PVFCCo dự trù cho các dự án đầu tư phát triển trong các năm tới.

PV

Sở hữu trí tuệ
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục