Điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2020

Quốc hội thông qua việc điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1/7/2020.

Ngày 12/11/2019, Quốc hội thông qua việc điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở từ 1/7/2020.

Điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2020 - Ảnh 1

Điều chỉnh mức lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2020

Theo Infographics.vn/TTXVN

 

KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục