Điểm tên loạt dự án bất động sản tại Thanh Hóa bị ‘khai tử'

Ngoài dự án Khu dân cư phía Tây đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành loạt quyết định khác về việc bãi bỏ các quyết định đã được UBND tỉnh phê duyệt trước đó chưa đúng quy định hiện hành.

Thanh Hóa bãi bỏ 4 dự án vì không bố trí đủ quỹ đất xây nhà xã hội (Ảnh minh hoạ)
Thanh Hóa bãi bỏ 4 dự án vì không bố trí đủ quỹ đất xây nhà xã hội (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, tại dự án Khu dân cư phường Nam Ngạn, TP. Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hoá quyết định bãi bỏ Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư; Quyết định số 2359/QĐUBND ngày 23/6/2020 về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư và Quyết định số 2847/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu dân cư phường Nam Ngạn, TP. Thanh Hóa của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Lý do, dự án Khu dân cư phường Nam Ngạn không bố trí đủ quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ...

Dự án Khu dân cư phường Nam Ngạn có tổng diện tích khoảng 148.000m2, quỹ đất đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 theo quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 15/2/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Ngày 20/7/2020, dự án được BND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo phương thức đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn nhà đầu tư. Dự án thu hút 2 nhà đầu tư đăng ký thực hiện là Công ty TNHH BNB Hà Nội (trụ sở đóng tại Hà Nội) Công ty Cổ phần Khai thác Việt Nhật Đức (trụ sở đóng tại TP. Thanh Hóa) và được phê duyệt trúng sơ tuyển...

Tại dự án Khu nhà ở thương mại xã Đông Tân, TP. Thanh Hoá, UBND tỉnh Thanh Hoá cũng đã ban hành bãi bỏ Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu nhà ở thương mại xã Đông Tân, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu nhà ở thương mại xã Đông Tân và Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu nhà ở thương mại xã Đông Tân.

Ngoài 2 dự án trên, UBND tỉnh Thanh Hoá cũng đã ra Quyết định số 3262/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu dân cư kết hợp công viên thể thao Đình Hương, TP.Thanh Hóa, Quyết định số 2821/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu dân cư kết hợp công viên thể thao Đình Hương, TP. Thanh Hóa và Quyết định số 3356/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu dân cư kết hợp công viên thể thao Đình Hương, TP.Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 14/9/2023, UBND tỉnh Thanh Hoá cũng đã ra Quyết định số 3259/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư; Quyết định số 3104/QĐUBND ngày 04/8/2020 về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư và Quyết định số 3702/QĐ-UBND ngày 9/9/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu dân cư phía Tây đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Văn Tuân

VietnamFinance
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục