Đề xuất tăng 6% lương tối thiểu vùng cho người lao động

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng cho người lao động tăng 6% so với mức hiện hành để áp dụng từ ngày 1/7/2024.

Bộ LĐTBXH vừa gửi xin ý kiến các bộ, ngành liên quan về dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động năm 2024 quy định các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng.

Nếu được thông qua, lương vùng 1 sẽ tăng lên 4,96 triệu đồng/tháng, vùng 2 là 4,41 triệu đồng/tháng, vùng 3 là 3,86 triệu đồng/tháng, vùng 4 là 3,45 triệu đồng/tháng. Lương hiện hành các vùng đang dao động từ 3,25 - 4,68 triệu đồng/tháng.

Đề xuất tăng 6% lương tối thiểu vùng cho người lao động - Ảnh 1

Mức lương tối thiểu nêu trên tăng từ 200.000 - 280.000 đồng (tương ứng tỷ lệ bình quân 6%) so với mức lương tối thiểu hiện hành. Mức điều chỉnh lương tối thiểu nêu trên cao hơn khoảng 2% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2024.

Theo Bộ LĐTBXH, mức đề xuất trên cơ bản bảo đảm mức sống tối thiểu năm 2025. Đồng thời thể hiện sự chia sẻ, hải hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp (DN), vừa chú ý cải thiện đời sống cho người lao động, vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh của DN.

Phương án này trước đó đã được 100% thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất và khuyến nghị với Chính phủ điều chỉnh theo mức này.

Cùng với lương tối thiểu tháng, Bộ LĐTBXH cũng đề xuất lương tối thiểu giờ tăng tương ứng 6%, dao động từ 16.600 - 23.800 đồng. Theo đó, vùng 1 nâng lên 23.800 đồng; vùng 2 lên 21.200 đồng; vùng 3 lên 18.600 đồng; vùng 4 lên 16.600 đồng. Mức lương tối thiểu giờ tiếp tục được xác định dựa trên phương pháp quy đổi tương đương từ mức lương tối thiểu tháng, và thời gian làm việc tiêu chuẩn.

“Phương án lương tối thiểu được đề xuất như trên đã tính đến các tác động về việc làm, thất nghiệp, điều kiện sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, mức độ ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của DN” - Bộ LĐTBXH đánh giá.

Cũng theo Bộ LĐTBXH, đối với người lao động hiện nay đang hưởng lương thấp hơn mức lương tối thiểu, thì được điều chỉnh lại để bảo đảm không thấp hơn mức lương tối thiểu mới. Đối với người lao động đã được trả lương bằng, hoặc cao hơn với mức lương tối thiểu mới, thì việc điều chỉnh thực hiện theo các cam kết, thỏa thuận của các bên ghi trong thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động, quy chế của DN.

Như vậy, nếu được thông qua, đây sẽ là lần thứ hai trong 4 năm lương tối thiểu vùng tăng vào đầu tháng 7, sau kỳ điều chỉnh hồi 1/7/2022 theo Nghị định số 38/2022/NĐ- CP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Liên quan đến câu chuyện tăng lương tối thiểu vùng có đáp ứng mức sống tối thiểu cho người lao động, Bộ LĐTBXH cho rằng, theo quy định của Bộ luật Lao động, thì chính sách tiền lương trong khu vực DN do người lao động và người sử dụng lao động quyết định, dựa trên cơ sở thương lượng, thỏa hiệp giữa hai bên.

Nhà nước chỉ quy định mức lương tối thiểu là mức sàn thấp nhất, để bảo vệ những lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật thấp, làm công việc đơn giản không bị trả lương quá thấp.

Trên cơ sở đó, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã xác định mức sống tối thiểu của người lao động và rà soát, cập nhật định kỳ 2 năm/lần theo kết quả điều tra mức sống dân cư do Tổng cục Thống kê công bố (2 năm/lần).

Năm 2022, mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ được Hội đồng xác định ở vùng có mức sống tối thiểu cao nhất (vùng I) là 4,523 triệu đồng/người/tháng, và vùng có mức sống tối thiểu thấp nhất (vùng IV) là 3,05 triệu đồng/người/tháng.

Nếu tính trên quy mô hộ gia đình 4 người, thì tổng mức sống tối thiểu ở vùng I là 9,02 triệu đồng/tháng/hộ và vùng IV là 6,034 triệu đồng/tháng/hộ. Năm 2022, trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2022 điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng bình quân 6%, thực hiện từ ngày 1/7/2023, đảm bảo mức sống tối thiểu và có cải thiện hơn cho người lao động. Theo đó, các mức lương tối thiểu tương ứng theo vùng, vùng I là 4,68 triệu đồng, vùng II là 4,16 triệu đồng, vùng III là 3,64 triệu đồng, vùng IV là 3,25 triệu đồng.

Cùng với lương tối thiểu tháng, Bộ LĐTBXH cũng đề xuất lương tối thiểu giờ tăng tương ứng 6%, dao động từ 16.600 - 23.800 đồng. Theo đó, vùng 1 nâng lên 23.800 đồng; vùng 2 lên 21.200 đồng; vùng 3 lên 18.600 đồng; vùng 4 lên 16.600 đồng. Mức lương tối thiểu giờ tiếp tục được xác định dựa trên phương pháp quy đổi tương đương từ mức lương tối thiểu tháng, và thời gian làm việc tiêu chuẩn.

PV

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục