Đề xuất tăng 30% lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng

Theo đề xuất của Chính phủ, từ 1/7,  từ 1/7, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng 30% lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng một tháng.

Chiều 20/6, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ về kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết Bộ Chính trị đã thống nhất thực hiện 4/6 nội dung đã rõ trong đề án cải cách tiền lương từ 1/7. Do phát sinh nhiều bất cập và cần phải thận trọng nghiên cứu từng bước nên việc bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương chưa đủ điều kiện thực hiện.

Theo phương án cải cách tiền lương, Chính phủ đề xuất từ ngày 1/7 tới, mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng đang được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức hiện nay sẽ được tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng, tương ứng mức tăng 30%. Như vậy, chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay

Ngoài ra, các trường hợp hưởng chính sách, chế độ gắn với mức lương cơ sở cũng được hưởng mức tăng tương ứng 30%.

Theo nghị quyết về cải cách tiền lương, sẽ có 9 loại phụ cấp mới như phụ cấp kiêm nhiệm, thâm niên vượt khung, trách nhiệm công việc, ưu đãi theo nghề. Nhưng từ 1/7, các điều kiện chưa đủ thực hiện 9 loại phụ cấp này nên Chính phủ đề nghị giữ nguyên phụ cấp hiện hành như phụ cấp chức vụ lãnh đạo, kiêm nhiệm, thâm niên vượt khung, trách nhiệm theo nghề.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết Chính phủ sẽ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp và một số chế độ đặc thù của lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức một số chuyên ngành, đặc biệt là phụ cấp theo nghề mà trong quá trình thực hiện phát sinh bất hợp lý.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Với các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước đang được áp dụng cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì rà soát lại bộ khung pháp lý. Từ đó có cơ sở để quyết định việc sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù của cơ quan cho phù hợp. Từ 1/7, trong thời gian chưa sửa đổi, mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hàng tháng tính theo lương cơ sở 2,34 triệu đồng, không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 6/2024.

Người đứng đầu Bộ Nội vụ nhấn mạnh mức tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (tức tăng 30%) là mức tăng cao nhất từ trước đến nay, góp phần cải thiện đời sống người hưởng lương và hưởng chế độ phụ cấp, trợ cấp, các chính sách hỗ trợ gắn với mức lương cơ sở.

Đồng thời, việc này cũng tạo động lực nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc, góp phần ổn định xã hội, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và những người hưởng chế độ, chính sách trợ cấp, phụ cấp trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn.

Lương cơ sở được dùng làm căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác nhau. Từ tháng 7/2023, mức lương cơ sở tăng từ 1,49 lên 1,8 triệu đồng/tháng (thêm 20,8%).

Hiện lương cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được tính bằng lương cơ sở (1,8 triệu đồng) nhân hệ số lương. Hệ số lương được tính theo ngạch bậc của từng nhóm công chức.

Đối với khu vực doanh nghiệp, Bộ trưởng Nội vụ thông tin, lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ Luật Lao động sẽ tăng 6% so với năm 2023. Sau khi tăng, bình quân 4 vùng là 4,17 triệu đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương. Trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông tin thêm, việc giữ nguyên phụ cấp như hiện nay cũng là để đảm bảo quyền lợi cho công chức, viên chức, người lao động. Đặc biệt, với giáo viên và một số ít ngành đang hưởng phụ cấp thâm niên nghề và một số phụ cấp đặc thù khác “vẫn tiếp tục được hưởng như quy định hiện hành”.

Mai Anh

Vietnamfinance
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục