Đại học Tân Tạo muốn mua thêm hơn 15 triệu cổ phiếu Tân Tạo

Trong vòng hơn 1 tháng, Đại học Tân Tạo đã liên tiếp đăng ký mua vào 29,3 triệu cổ phiếu ITA của Tân Tạo nhằm tăng tỉ lệ sở hữu từ 14,61% lên 17,74% vốn điều lệ.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HoSE: ITA) vừa công bố giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, Công ty Cổ phần Đại học Tân Tạo vừa đăng ký mua 15,58 triệu cổ phiếu ITA nhằm tăng tỉ lệ sở hữu từ 16,08% lên 17,74% vốn điều lệ tại Tân Tạo. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 17/10 – 15/11.

Tạm tính theo thị giá 6.150 đồng/cổ phiếu ngày 12/10, ước tính Đại học Tân Tạo chi 95,8 tỷ đồng cho thương vụ này.

Về mối liên hệ, CTCP Đại học Tân Tạo là tổ chức có liên quan đến bà Đặng Thị Hoàng Yến – Chủ tịch Tân Tạo. Tại Đại học Tân Tạo, bà Yến đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Đáng chú ý, từ ngày 10 - 11/10, tổ chức này đã mua thành công 10 triệu cổ phiếu ITA theo phương thức thỏa thuận.

Từ ngày 15/9 đến ngày 19/9 vừa qua, Đại học Tân Tạo hoàn tất giao dịch mua vào 1 triệu cổ phiếu ITA để nâng sở hữu từ 14,61%, lên 14,72% vốn điều lệ doanh nghiệp. Từ ngày 27/9 đến 28/9, Đại học Tân Tạo tiếp tục hoàn tất việc mua vào 2,77 triệu cổ phiếu ITA để tăng tỉ lệ sở hữu từ 14,72% lên 15,01% vốn điều lệ tại Tân Tạo.

Như vậy, chỉ trong vòng hơn 1 tháng, Đại học Tân Tạo đã liên tiếp đăng ký mua vào 29,35 triệu cổ phiếu ITA của Tân Tạo nhằm tăng tỉ lệ sở hữu từ 14,61% lên 17,74% vốn điều lệ tại doanh nghiệp.

Diễn biến thị giá cổ phiếu ITA (Nguồn: FireAnt).

Diễn biến thị giá cổ phiếu ITA (Nguồn: FireAnt).

Mới đây, cổ phiếu ITA đã được HoSE đưa ra khỏi diện kiểm soát kể từ ngày 26/9/2023 do Tân Tạo đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2023 là 35,88 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/6/2023 là 402 tỷ đồng căn cứ theo BCTC Hợp nhất soát xét bán niên năm 2023.

Đồng thời, HoSE quyết định đưa cổ phiếu ITA ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 26/9/2023 do kết luận của kiểm toán viên tại BCTC soát xét bán niên 2023 của Tân Tạo là chấp nhận toàn phần, đáp ứng quy định của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Tuy nhiên, quyết định của HoSE cũng nêu rõ cổ phiếu ITA tiếp tục được theo dõi ở diện cảnh báo theo Quyết định số 586 ban hành ngày 26/8/2022 của Tổng Giám đốc HoSE do Tân Tạo đã vi phạm công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng 1 năm vừa qua

Trần Thị Tú Anh

Người đưa tin Pháp luật
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục