Đà Nẵng: Thu hồi hàng trăm căn hộ chung cư, nhà ở xã hội bố trí sai quy định

Ngày 23/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho hay, từ năm 2018 đến nay, các cơ quan hữu quan đã thanh tra, kiểm tra công tác đầu tư, q

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định 1160/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, bố trí, sử dụng chung cư thuộc sở hữu nhà nước tại Công ty Quản lý nhà chung cư Đà Nẵng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Qua đó đã ban hành Kết luận thanh tra số 8633/KL-UBND ngày 07/11/2018.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho hay, từ năm 2018 - 2020, các cơ quan hữu quan đã kiểm tra, thu hồi hàng trăm căn hộ chung cư, nhà ở xã hội bố trí sai quy định trên địa bàn TP.  
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho hay, từ năm 2018 - 2020, các cơ quan hữu quan đã kiểm tra, thu hồi hàng trăm căn hộ chung cư, nhà ở xã hội bố trí sai quy định trên địa bàn TP.  

Sau khi Kết luận thanh tra số 8633/KL-UBND được ban hành, các đơn vị liên quan đã nghiêm túc chấp hành, kịp thời chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bố trí, sử dụng chung cư; đồng thời sắp xếp, kiện toàn bộ máy, hoạt động của Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng.

“Đến hết ngày 21/9/2020, đã thu hồi 77 căn hộ và sẽ tiếp tục thu hồi 132 căn hộ sau thời điểm gia hạn theo kết luận của lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng tại Thông báo số 235/TB-VP ngày 03/10/2019” – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho hay.

Đối với Khu chung cư An Trung 2 (quận Sơn Trà), Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định 44/QĐ-TTTP ngày 31/5/2019 thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác xét duyệt, quản lý và sử dụng nhà ở xã hội tại đây, và ban hành Kết luận thanh tra số 905/KLTT-TTTP ngày 16/12/2019.

Theo ông Lê Trung Chinh, sau khi ban hành kết luận thanh tra Khu chung cư An Trung 2, các đơn vị có liên quan đang nghiêm túc triển khai thực hiện. Về phía Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm điểm các tổ chức, cá nhân liên quan; kịp thời rà soát, bổ sung quy trình xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngoài ngân sách đảm bảo theo đúng quy định; đồng thời đôn đốc chủ đầu tư dự án tiến hành rà soát, xử lý đối với 80 trường hợp sai phạm theo nội dung Kết luận thanh tra số 905/KLTT-TTTP.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Đà Nẵng, hiện có một số bất cập, tồn tại trong công tác xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngoài ngân sách, như: Giao chủ đầu tư dự án chủ trì tiến hành xét duyệt đối tượng, có đất vẫn được nộp hồ sơ đăng ký.

Do vậy, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã tham mưu UBND TP có Công văn số 8528/UBND-SXD ngày 16/12/2019 tạm thời chưa xem xét giải quyết mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội cho các đối tượng đang có quyền sử dụng đất ở trên địa bàn TP tại 03 dự án nhà ở xã hội. Đồng thời Sở đã kiến nghị Bộ Xây dựng tham mưu Chính phủ điều chỉnh quy định về xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngoài ngân sách.

Đối với dự án Nhà ở xã hội Khu dân cư Mân Thái, Giám đốc Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 58/QĐ-SXD ngày 28/02/2018 thanh tra chuyên ngành một số nội dung liên quan đến việc đầu tư, khai thác và quản lý sử dụng dự án; và đã ban hành Kết luận thanh tra số 11383/KL-SXD ngày 05/12/2018.

Theo đó, đã xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư về hành vi không tuân thủ quy định về giá mua bán căn hộ theo quy định, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện quyết toán vốn đầu tư dự án theo đúng quy định và xử lý đối với 135 trường hợp người mua nhà chưa được cấp giấy chứng nhận. Hiện nay, Sở Xây dựng Đà Nẵng đang tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư thực hiện các nội dung nêu tại Kết luận thanh tra số 11383/KL-SXD.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cũng cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng thường xuyên tổ chức kiểm tra và chỉ đạo Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước, kịp thời nhắc nhở các trường hợp ở không thường xuyên và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như cho thuê lại, ở nhờ, chuyển nhượng...

“Từ năm 2018 đến hết quý III/2020 đã thu hồi 188 căn hộ nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước (số liệu theo Báo cáo 863/BC-TTQLKTN ngày 05/5/2020 của Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng và cập nhật ngày 08/10/2020) bổ sung quỹ nhà ở để bố trí lại cho các trường hợp được UBND TP phê duyệt” – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết.

 

Hải Châu

DNVN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục