Công ty Tín Nghĩa Xuyên Mộc quen mặt tại Bà Rịa - Vũng Tàu: Một tháng trúng tới 8 gói thầu

Công ty Tín Nghĩa Xuyên Mộc là doanh nghiệp quen mặt tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong năm 2023, công ty này trúng 28 gói thầu, riêng tháng 11/2023 trúng liền 8 gói thầu tại Ban QLDA ĐTXD huyện Xuyên Mộc và Ban QLDA ĐTXD huyện Châu Đức với tỷ lệ giảm giá các gói thầu rất thấp.

Tín Nghĩa Xuyên Mộc quen mặt tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tín Nghĩa Xuyên Mộc (Công ty Tín Nghĩa Xuyên Mộc) được thành lập vào năm 2013, địa chỉ tại thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Giám đốc kiêm người dại diện pháp luật là ông Dương Hoàng Chương.

Dữ liệu của VietnamFinance cho thấy Công ty Tín Nghĩa Xuyên Mộc đã tham gia 113 gói thầu, trong đó trúng 89 gói thầu. Tổng giá trị trúng thầu hơn 882,17 tỷ đồng, trong đó tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập gần 705,3 tỷ đồng. Tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia là 15,21%; tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán khoảng 98,2%.

Một điểm đặc biệt đó là Công ty Tín Nghĩa Xuyên Mộc là doanh nghiệp trúng nhiều gói thầu xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhưng có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức không đáng kể. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng là cái tên “quen mặt” tại UBND huyện Xuyên Mộc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) huyện Xuyên Mộc, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Xuyên Mộc, Ban QLDA ĐTXD huyện Châu Đức.

Trong 88 gói thầu trúng, trúng nhiều nhất vào các năm 2020 (22 gói), năm 2021 (15 gói), năm 2022 (12 gói), năm 2023 (28 gói).

Đáng chú ý, trong 28 gói thầu trúng trong năm 2023, Công ty Tín Nghĩa Xuyên Mộc, phần lớn gói thầu trúng đều từ UBND huyện Xuyên Mộc, Ban QLDA ĐTXD huyện Xuyên Mộc, Ban QLDA ĐTXD huyện Châu Đức.

Một tháng trúng liên tiếp 8 gói thầu

Theo dữ liệu của VietnamFinance, ngày 12/1/2024, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND huyện Xuyên Mộc có quyết định phê duyệt nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 06 - Xây dựng thuộc công trình xây dựng cầu thanh niên và đường cầu diễn tại tổ 3 ấp 1, xã Hoà Hội cho nhà thầu trúng thầu là Công ty Tín Nghĩa Xuyên Mộc. Đơn vị này trúng thầu với giá trúng thầu là hơn 7,920 tỷ đồng, giá gói thầu hơn 7, 958 tỷ đồng. Như vậy, nhà thầu trúng thầu chỉ tiết kiệm cho ngân sách hơn 38 triệu đồng, tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,48%.

Cuối năm 2023, Công ty Tín Nghĩa Xuyên Mộc vượt qua 3 nhà thầu khác để ẵm về tay mình gói thầu trị giá hơn 90 tỷ đồng 
Cuối năm 2023, Công ty Tín Nghĩa Xuyên Mộc vượt qua 3 nhà thầu khác để ẵm về tay mình gói thầu trị giá hơn 90 tỷ đồng 

Ngày 28/12/2023, UBND thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 14 – Xây lắp và thiết bị (bao gồm điện hạ thế) thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa cho Công ty Tín nghĩa Xuyên Mộc. Nhà thầu trúng thầu với giá trúng thầu hơn 90,818 tỷ đồng, giá gói thầu là hơn 92,091 tỷ đồng. Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách 1,38%.

Tại gói thầu này còn có sự tham gia của 3 nhà thầu khác là: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vina E&C, Công ty TNHH đầu tư xây dựng Thành Công và Công ty cổ phần xây dựng kỹ thuật BMC. Ba nhà thầu bị đánh trượt do không đạt tại bước đánh giá về kỹ thuật.

Tiếp đó, ngày 4/12/2023, giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc Lê Hoàng Sơn có quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu số 04 - Xây dựng thuộc dự án sửa chữa mương thoát nước liên ấp BÌnh Trung- Thanh Bình 1, Thanh Bình 3, xã Bình Châu. Nhà thầu trúng thầu là Công ty Tín Nghĩa Xuyên Mộc, giá trúng thầu hơn 8,425 tỷ đồng, giá gói thầu hơn 8,467 tỷ đồng.

Ngày 5/12/2023, giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc Lê Hoàng Sơn tiếp tục có quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu số 04 - Xây dựng thuộc dự án xây dựng hệ thống bơm mương thoát nước trên địa bàn xã Xuyên Mộc cho Công ty Tín Nghĩa Xuyên Mộc. Đơn vị trúng thầu với giá trúng thầu hơn 9,702 tỷ đồng, giá gói thầu hơn 9,784 tỷ đồng.

Ngày 11/12/2023, Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND huyện Xuyên Mộc Nguyễn Đăng Nhân ký quyết định phê duyệt nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 06- Xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, sửa chữa đường nội bộ ấp 2, ấp 3 xã Hoà Hội. Đơn vị trúng thầu là Tín Nghĩa Xuyên Mộc với giá trúng thầu hơn 12,076 tỷ, giá gói thầu hơn 12,147 tỷ đồng.

Tại gói thầu này còn có 1 nhà thầu khác tham gia là Công ty TNHH xây dựng và cầu đường Anh Tuấn – trượt thầu với lý do nhà thầu không đạt yêu cầu của E-HSMT được duyệt.

Công ty Tín Nghĩa Xuyên Mộc là doanh nghiệp trúng nhiều gói thầu xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Công ty Tín Nghĩa Xuyên Mộc là doanh nghiệp trúng nhiều gói thầu xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đáng chú ý, riêng tháng 11/2023 Công ty Tín nghĩa Xuyên Mộc trúng tới 8 gói thầu. Đơn cử, ngày 28/11/2023, Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND huyện Xuyên Mộc Nguyễn Đăng Nhân có quyết định phê duyệt cho Công ty Tín nghĩa Xuyên Mộc trúng Gói thầu số 06- Xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình xây mới mương thoát nước, cầu chống ngập úng và nâng cấp đường giao thông ấp 5, ấp 6 xã hoà hội. Đơn vị này trúng thầu với giá trúng thầu hơn 10,758 tỷ đồng, giá gói thầu hơn 10,831 tỷ đồng.

Ngày 22/11/2023, giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc Lê Hoàng Sơn có quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu số 04-xây dựng thuộc dự án sửa chữa tuyến đường giao thông ODA Hồ Tràm – Gò Cà, xã Phước Thuận. Đơn vị trúng thầu là Công ty Tín nghĩa Xuyên Mộc với giá trúng thầu hơn 6,071 tỷ đồng, giá gói thầu hơn 6,112 tỷ đồng.

Ngày 16/11/2023, Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND huyện Xuyên Mộc Nguyễn Đăng Nhân ký quyết định phê duyệt nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 06- Xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, sửa chữa đường giao thông các ấp 2, 3, 4, xã Hoà Hội. Công ty Tín Nghĩa Xuyên Mộc trúng thầu với giá trúng thầu hơn 11,810 tỷ đồng, giá gói thầu hơn 11, 868 tỷ đồng.

Ngày 9/11/2023, Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND huyện Xuyên Mộc Nguyễn Đăng Nhân ký quyết định trúng thầu tại gói thầu 06 – Xây dựng thuộc công trình nâng cấp, sửa chữa đường giao thông các ấp 1, 5, xã Hoà Hội cho CTY Xuyên Mộc. Đơn vị trúng thầu với giá trúng thầu là 11.901.274.000 đồng, giá gói thầu 11.960.748.141 đồng.

Hàng loạt gói thầu tại BQLDA đầu tư xây dựng huyện Châu Đức liên tục về tay Công ty Tín Nghĩa Xuyên Mộc 
Hàng loạt gói thầu tại BQLDA đầu tư xây dựng huyện Châu Đức liên tục về tay Công ty Tín Nghĩa Xuyên Mộc 

Dữ liệu của VietnamFinance cũng cho thấy, trong các ngày 6/11, 7/11 và 10/11/2023, Phó GĐ BQLDA đầu tư xây dựng huyện Châu Đức Trần Văn Cở liên tiếp phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty Tín Nghĩa Xuyên Mộc tại các gói thầu: Gói thầu số 09-Xây lắp thuộc công trình mương thoát nước trên địa bàn xã Cù Bị (trúng thầu hơn 7,172 tỷ đồng, giá gói thầu 7,208 tỷ đồng); Gói thầu xây lắp (số 09) thuộc công trình sửa chữa, nâng cấp đường giao thông thôn Việt Cường, xã Cù Bị (giá trúng thầu hơn 11,765 tỷ đồng, giá gói thầu 11,825 tỷ đồng); Gói thầu xây lắp (số 09)- thuộc công trình sửa chữa, nâng cấp đường giao thông ấp Xà Bang 1, Xà Bang 2, xã Xà Bang (giá trúng thầu hơn 10,973 tỷ đồng, giá dự toán gói thầu hơn 11,026 tỷ đồng); hay Gói thầu Xây lắp thuộc công trình mương thoát nước trên địa bàn xã Xà Bang (giá trúng thầu hơn 11,959 tỷ đồng, giá gói thầu hơn 11,996 tỷ đồng).

Minh Đức

Vietnamfinance
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục