Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Sóc Sơn bị phạt 100 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sóc Sơn số tiền 100 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Sóc Sơn bị phạt 100 triệu đồng - Ảnh 1

Ngày 23/11/2021, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 387/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sóc Sơn (địa chỉ: Số nhà 156, khối 14, quốc lộ 3, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội), cụ thể:

Phạt tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sóc Sơn không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2018, 2019, 2020 được kiểm toán; BCTC soát xét bán niên 2019, 2020, 2021; BCTC Quý 4/2018, 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 1/2021, 2/2021; Báo cáo thường niên năm 2018, 2019, 2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2019, 2020, 2021; Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, 2020, 2021; CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trang thông tin điện tử của HNX về việc Thay đổi người ủy quyền CBTT từ ngày 17/5/2019.

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục