Công ty bảo hiểm đầu tiên báo lỗ quý 3/2022

Quý 3/2022, Công ty Bảo hiểm Hàng không (mã: AIC) ngậm ngùi báo lỗ sau thuế hơn 25 tỷ đồng do lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm và đầu tư tài chính đều giảm mạnh.

Quý 3/2022, lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng không (UPCoM: AIC) giảm đến 74% so cùng kỳ, còn hơn 13,3 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí bồi thường bảo hiểm cao gấp 1,3 lần cùng kỳ ghi nhận hơn 157 tỷ đồng; chi phí khác tăng 54% lên 304 tỷ đồng và dự phòng cũng tăng đến 72% lên 4,5 tỷ đồng.

Thậm chí, lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm tới 72% so với cùng kỳ, chỉ còn vỏn vẹn gần 6 tỷ. Nguyên nhân do không còn được hoàn nhập chi phí đầu tư tài chính như cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm và đầu tư tài chính đều sa sút nghiêm trọng khiến công ty bảo hiểm này báo lỗ sau thuế quý 3/2022 hơn 25,4 tỷ đồng (cùng kỳ 2021 lãi gần 10 tỷ đồng).

Công ty bảo hiểm đầu tiên báo lỗ quý 3/2022 - Ảnh 1

Theo giải trình của Bảo hiểm Hàng không, trong quý 3 năm nay, tỷ lệ bồi thường của nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới tăng mạnh do cùng kỳ năm trước áp dụng lệnh giãn cách phòng chống dịch COVID-19 nên hoạt động đi lại và dịch vụ vận chuyển bị hạn chế giúp tỷ lệ bồi thường thấp hơn so với năm 2022.

Ngoài ra, thị trường chứng khoán quý 3/2022 không thuận lợi so với cùng kỳ năm trước nên phần trích lập dự phòng tổn thất đầu tư chứng khoán tăng khiến lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm sâu.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận gộp từ kinh doanh bảo hiểm giảm 21% so cùng kỳ, còn gần 95 tỷ đồng chủ yếu do chi phí bồi thường bảo hiểm tăng đến 71% lên hơn 486 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm, dù lợi nhuận gộp hoạt động tài chính tăng mạnh 80% so với cùng kỳ, đạt hơn 108 tỷ đồng nhưng vẫn không thể cứu vớt lợi nhuận tại công ty bảo hiểm này. Theo đó, lợi nhuận sau thuế giảm 27% so với cùng kỳ, chỉ còn hơn 9 tỷ đồng.

Năm 2022, AIC đặt mục tiêu đạt 68 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp gần 4 lần thực hiện năm 2021. So với kế hoạch này, Công ty đã thực hiện được 50% mục tiêu lợi nhuận sau 6 tháng nhưng do lỗ trong quý 3 nên tỷ lệ thực hiện trong 9 tháng thu hẹp về chỉ còn 14%.

Bên cạnh kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh, trong quý 3/2022, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của AIC cũng âm hơn 207 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ quý 3/2021 dương hơn 30 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do tiền chi trả cho hoạt động kinh doanh tăng mạnh, gấp 3.2 lần cùng kỳ năm trước.

Công ty bảo hiểm đầu tiên báo lỗ quý 3/2022 - Ảnh 2

Tính đến cuối quý 3/2022, tổng tài sản của AIC ghi nhận hơn 3.783 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm, chủ yếu do khoản đầu tư dài hạn tăng 25% so với đầu năm, đạt gần 950 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính dài hạn của Công ty phần lớn là đầu tư mua cổ phiếu, giá trị gần 913 tỷ đồng, tăng 31% so với đầu năm.

Đáng chú ý, tính đến cuối quý 3/2022, nợ phải trả tại công ty bảo hiểm này chiến đến 72% tổng tài sản, ghi nhận hơn 2.721 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm 2022. Trong đó, tập trung chủ yếu là dự phòng nghiệp vụ với hơn 2.015 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm.

Ngoài Bảo hiểm Hàng không, CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (ABIC, UPCoM: ABI) ghi nhận lãi sau thuế giảm 43% trong quý 3/2022, xuống còn hơn 69 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty bảo hiểm này thu về gần 169 tỷ đồng lợi nhuận ròng, giảm 42% so cùng kỳ, chủ yếu do chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm và chi phí quản lý lần lượt tăng 28% và 9%.

Hà Phương

Sở hữu trí tuệ
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục