Công bố danh sách BCH Trung ương khóa XII

Sáng 26/1, các đại biểu tham dự Đại hội Đảng lần thứ XII đã tiến hành bầu BCH Trung ương khóa XII, sau 4 giờ kiểm phiếu, kết quả bầu Uỷ viên BCH Trung ương khoá XII được công bố. Theo NLD

/portals/0/video/2016/01/huunam/video_kt_qu_i_hi_ng_1453885338_1.mp4

KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục