CADI-SUN: Thế chấp nhà của chủ tịch, máy móc sản xuất... vay NH 620 tỷ

Để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh dây cáp điện, CADI-SUN hiện đang thế chấp loạt tài sản tại các ngân hàng như: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở của ông Phạm Lương Hòa (Chủ tịch HĐQT công ty), máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, hàng tồn kho tại nhà máy Bắc Dương và Hoàng Dương.

CADI-SUN nợ gần 63 tỷ đồng thuế Nhà nước

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 của Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình (CADI-SUN) cho thấy, doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty ghi nhận hơn 5.939,1 tỷ đồng, tăng hơn 100 tỷ đồng so với con số 5.833,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Chiếm chủ yếu trong doanh thu của doanh nghiệp là doanh thu bán thành phẩm (hơn 5.934,7 tỷ đồng).

Giá vốn bán hàng của CADI-SUN năm 2023 ghi nhận hơn 5.513,5 tỷ đồng, tăng hơn 85,7 tỷ đồng so với cùng kỳ của năm 2022. Doanh thu tăng cùng giá vốn tăng cao khiến lợi nhuận gộp của CADI-SUN chỉ tăng nhẹ lên mức 424,2 tỷ đồng, tăng nhẹ 6%.

Trong năm 2023, chi phí lãi vay của công ty lên tới hơn 54,4 tỷ đồng; chi phí bán hàng đi ngang ở mức 110 tỷ đồng, trong đó chi phí vật liệu bao bì chiếm chủ yếu (hơn 60 tỷ đồng), kế đến là chi phí cho nhân viên (hơn 18 tỷ đồng) và chi phí vận chuyển (hơn 15,4 tỷ đồng).

Sau khi hạch toán các chi phí, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của CADI-SUN ghi nhận hơn 195,1 tỷ đồng, tăng 35,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Lưu chuyển tiền thuần từ trong kỳ của CADI-SUN ghi nhận hơn 213,2 tỷ đồng; tăng gấp gần 2,9 lần so với năm trước (năm 2022 hơn 74,6 tỷ đồng).

Cũng theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của CADI-SUN, lượng hàng tồn kho trong năm ghi nhận hơn 966,2 tỷ đồng, giảm 26,8% so với số đầu năm.

Trong đó, chiếm phần lớn hàng tồn kho là hàng mua đang đi trên đường (hơn 266,1 tỷ đồng); nguyên liệu, vật liệu (hơn 304,4 tỷ đồng) và thành phẩm (hơn 383,9 tỷ đồng).

CADI-SUN có tiền mặt hơn 6,5 tỷ đồng; tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn hơn 378,3 tỷ đồng và 60 tỷ đồng các khoản tương đương tiền.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng cộng tài sản của công ty ghi nhận hơn 2.216,6 tỷ đồng, giảm 11,2% so với hồi đầu năm.

CADI-SUN ghi nhận khoản nợ thuế Nhà nước gần 63 tỷ đồng thời điểm cuối năm 2023
CADI-SUN ghi nhận khoản nợ thuế Nhà nước gần 63 tỷ đồng thời điểm cuối năm 2023

Nợ phải trả của CADI-SUN tại ngày 31/12/2023 hơn 984,2 tỷ đồng; giảm 28,3% so với số đầu năm. Chiếm chủ yếu là nợ ngắn hạn với hơn 844,9 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nợ ngắn hạn, có thể thấy nhiều yếu tố ghi nhận gia tăng mạnh trong năm 2023 gồm: Phải trả người bán ngắn hạn tăng thêm 81,2 tỷ đồng lên mức hơn 140,1 tỷ đồng; Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tăng thêm gần 50 tỷ đồng lên mức gần 63 tỷ đồng (tương đương mức tăng gấp 4,2 lần so với hồi đầu năm).

Tổng nợ vay của CADI-SUN lên tới hơn 620,7 tỷ đồng, chiếm tới 63% nợ phải trả. Vốn chủ sở hữu của công ty tại ngày 31/12/2023 là hơn 1.232,4 tỷ đồng, tăng 9,4% so với đầu năm. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu là 553 tỷ đồng.

Thế chấp loạt bất động sản, hàng hoá vay tiền ngân hàng

CADI-SUN hiện có khoản vay hơn 183,68 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương, theo hợp đồng vay số 230015 ngày 3/3/2023, hạn mức tín dụng 400 tỷ đồng.

Mục đích khoản vay để bổ sung vốn lưu động, phục vụ sản xuất kinh doanh. Khoản vay được đảm bảo bằng quyền sử dụng đất và nhà ở, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và các tài sản khác theo các hợp đồng thế chấp tài sản kèm theo.

Tiếp đến khoản vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hưng Yên (hơn 130,5 tỷ đồng), theo hợp đồng số 01/2023/224585/HĐTD ngày 12/12/2023, hạn mức tín dụng 350 tỷ đồng, thời hạn cấp hạn mức kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/10/2024.

Mục đích của khoản vay để bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh, mở LC. Khoản vay được đảm bảo bằng các hợp đồng cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, ký quỹ và toàn bộ hàng tồn kho, hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh tại kho nhà máy Bắc Dương.

Kế đến là khoản vay 113,4 tỷ đồng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm, theo hợp đồng số 01/2023/224585/HDTD ngày 18/12/2023, hạn mức tín dụng 700 tỷ đồng, thời hạn cấp hạn mức tối đa đến ngày 31/10/2024.

Mục đích khoản vay để bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh và mở L/C. Khoản vay được đảm bảo bằng các hợp đồng cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, ký quỹ và toàn bộ hàng tồn kho của Công ty tại nhà máy Bắc Dương với giá trị tối thiểu 500 tỷ đồng.

Các khoản vay của CADI-SUN tại ngân hàng
Các khoản vay của CADI-SUN tại ngân hàng

CADI-SUN cũng có các khoản vay khác tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa (hơn 42,6 tỷ đồng); Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Ba Đình (hơn 42,7 tỷ đồng) và Ngân hàng VIB – Chi nhánh Hà Nội (hơn 42,7 tỷ đồng).

Mục đích các khoản vay này là để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh dây, cáp điện; bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

Tài sản đảm bảo đảm cho khoản vay rất đa dạng, gồm: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở của ông Phạm Lương Hòa và bà Nguyễn Thị Hồng, hàng tồn kho luân chuyển tại kho nhà máy Hoàng Dương và các tài sản khác theo các hợp đồng thế chấp tài sản kèm theo.

Cùng với đó là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bất động sản tại 6 Lô K đường Hoàng Quốc Việt, khu dân cư Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, quận 7, TP. HCM; hàng tồn kho luân chuyển tại 2 kho có địa chỉ tại 320 và 324 đường Khương Đình và hợp đồng tiền gửi giá trị tối thiểu 10 tỷ trong suốt thời gian vay vốn tại VIB.

Minh Đức

Vietnamfinance
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục