Các ngân hàng lo ngại lợi nhuận giảm trong năm 2021

Dự kiến tổng thể năm 2021, 83,7% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của đơn vị tăng trưởng dương, 3% kỳ vọng không đổi và 13,3% tổ chức tín dụng lo ngại lợi nhuận “giảm”, cao hơn so với tỷ lệ 9,7% ghi nhận tại cuộc điều tra tháng 6/2021.

Vụ Dự báo, Thống kê, Ngân hàng Nhà nước vừa công bố kết quả "Cuộc điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng (TCTD) quý IV năm 2021".

Theo đó, trong quý III năm 2021, nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tổng thể của khách hàng ở mức “thấp” và “giảm” so với quý trước, trong đó, nhu cầu gửi tiền giảm mạnh. Tuy nhiên, các TCTD kỳ vọng nhu cầu sẽ phục hồi trở lại trong quý IV năm 2021, nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt. Đánh giá chung cả năm 2021, các TCTD đã thu hẹp kỳ vọng về sự gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng, trong đó nhu cầu vay vốn tiếp tục được kỳ vọng “tăng” cao hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán.

Trong quý III năm 2021, các TCTD cho biết đã thực hiện giảm mạnh giá bình quân sản phẩm, dịch vụ (lãi suất biên và phí dịch vụ) với chỉ số cân bằng giảm từ -6,9% cuối quý II năm 2021 xuống -22,3% (mức thấp nhất kể từ quý I năm 2014). Xu hướng này tiếp tục được dự kiến cho quý IV năm 2021 và cả năm 2021, trong đó, giảm lãi suất biên nhiều hơn giảm phí dịch vụ.

Số tổ chức tín dụng lo ngại lợi nhuận năm 2021 giảm tăng lên. (Ảnh minh họa)
Số tổ chức tín dụng lo ngại lợi nhuận năm 2021 giảm tăng lên. (Ảnh minh họa)

Cũng theo kết quả điều tra, thanh khoản của hệ thống ngân hàng trong quý III năm 2021 duy trì ở trạng thái tốt và dồi dào hơn quý II năm 2021 đối với cả VND và ngoại tệ. Dự báo trong quý IV năm 2021, năm 2021 và năm 2022, thanh khoản được kỳ vọng tiếp tục duy trì ở trạng thái tốt.

Với thanh khoản dồi dào, mặt bằng lãi suất huy động - cho vay được các TCTD kỳ vọng tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ trong quý IV/2021 và giảm đáng kể tính đến cuối năm 2021 so với cuối năm 2020.

Các TCTD cho biết, do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19 đến mọi mặt của nền kinh tế, mặt bằng rủi ro (MBRR) tổng thể của các nhóm khách hàng tiếp tục chiều hướng tăng rõ rệt, với: 50,5% TCTD nhận định MBRR “tăng” trong quý III năm 2021; 33,7% TCTD dự báo MBRR “tăng” trong quý IV/2021; và 50,5% TCTD dự báo MBRR “tăng” trong cả năm 2021. Các kết quả này cao hơn nhiều so với tỷ lệ các TCTD nhận định MBRR “tăng” ở kỳ điều tra trước, tương ứng 27,2%, 23,3% và 39,8%.

Đáng chú ý, với kỳ vọng nhu cầu gửi tiền sẽ phục hồi, các TCTD kỳ vọng huy động vốn toàn hệ thống sẽ  tăng bình quân 4,6% trong quý IV năm 2021 và tăng 10,4% trong năm 2021, điều chỉnh giảm so với mức kỳ vọng 11,9% tại kỳ điều tra trước. Dự báo năm 2022, huy động vốn của toàn hệ thống TCTD tăng trưởng 12,6% (điều chỉnh giảm so với mức tăng trưởng dự báo 13,7% tại kỳ điều tra trước).

Bên cạnh đó, với diễn biến đại dịch COVID-19 được kiểm soát tại nhiều tỉnh, thành phố, các TCTD dự báo dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được các TCTD sẽ tăng 4% trong quý IV năm 2021 và tăng 12,3% trong năm 2021. Tuy nhiên, tỷ lệ này tiếp tục điều chỉnh giảm so với mức kỳ vọng 13,1% tại kỳ điều tra trước.

Về nợ xấu, theo kết quả điều tra, đại dịch khiến nợ xấu của các TCTD có chiều hướng tăng. Khác với kết quả điều tra tháng 6/2021, nợ xấu của hệ thống ngân hàng trong quý III năm 2021 được các TCTD nhận định có chiều hướng “tăng nhẹ” so với quý II năm 2021.

Mặc dù vậy, các TCTD kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu sẽ “giảm nhẹ” trong quý IV năm 2021 và trở về mức ổn định tính đến cuối năm 2021 sau khi dịch bệnh COVID-19 được khống chế, nền kinh tế dần phục hồi.

54% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh cải thiện hơn trong quý IV năm 2021 và cả năm 2021, thấp hơn so với kỳ vọng tại kỳ điều tra trước (67,6-73,3%).

Kết quả điều tra cũng cho biết, lần đầu tiên kể từ khi NHNN thực hiện điều tra Xu hướng kinh doanh theo quý (quý I năm 2014), lợi nhuận trước thuế cùng các kết quả hoạt động kinh doanh (thu nhập ròng từ lãi, thu nhập ròng từ phí và dịch vụ, thu nhập từ hoạt động tự doanh) của hệ thống các TCTD trong quý điều tra có chiều hướng “suy giảm” so với quý trước.

Trong quý IV năm 2021, 40,6% TCTD kỳ vọng kết quả hoạt động kinh doanh tăng trưởng so với quý III năm 2021, 41,6% TCTD kỳ vọng “không đổi” và 17,8% TCTD lo ngại kết quả hoạt động kinh doanh suy giảm.

Dự kiến tổng thể năm 2021, 83,7% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của đơn vị tăng trưởng dương, 3% kỳ vọng không đổi và 13,3% TCTD lo ngại lợi nhuận “giảm” (cao hơn so với tỷ lệ 9,7% ghi nhận tại cuộc điều tra tháng 6/2021).

Theo kết quả điều tra, trước ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19, đặc biệt là trong quý II và III năm 2021, các tổ chức tín dụng đánh giá các nhân tố khách quan ít có tác động tích cực giúp cải thiện tình hình kinh doanh của hệ thống ngân hàng hơn các quý trước.

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục