Các công ty bảo hiểm đang chia thị phần như thế nào tại Việt Nam?

Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 138.643 tỷ đồng tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Các công ty bảo hiểm đang chia thị phần như thế nào tại Việt Nam? - Ảnh 1

Cụ thể, số lượng hợp đồng có hiệu lực (hợp đồng chính) trong 11 tháng đầu 11/2021 tại Việt Nam là 13.310.966 hợp đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 138.643 tỷ đồng tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2020. Số liệu vừa được Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) công bố trong báo cáo Tổng quan thị trường bảo hiểm 11 tháng đầu năm 2021.

Bảo Việt Nhân thọ đang dẫn đầu thị phần tính trên tổng doanh thu phí bảo hiểm, chiếm 19,7%. Theo sau là các công ty Manulife (18,9%), Prudential (16,8%), Dai-ichi (11,8%), AIA (10,7%), MB Ageas (3,7%), Chubb (2,7%), Generali (2,7%), FWD (2,5%), Hanwha (2,5%), Aviva (2,1%), Sun Life (2,1%), Cathay (1,5%), BIDV MetLife (1%), các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.

Cũng trong báo cáo này, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm cũng công bố số lượng hợp đồng khai thác mới 11 tháng đầu năm 2021 đạt 3.302.316 hợp đồng. Thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới dẫn đầu là Manulife (chiếm 23,6%). Còn lại là Prudential (12,9%), Bảo Việt nhân thọ (12,6%), Dai-ichi (12,3%), AIA (8,3%), MB Ageas (7,4%), Sun Life (4,7%), FWD (4,4%), Generali (3,3%), Chubb (2,5%), Cathay (2,1%), Hanwha (2%), Aviva (1,4%), năm doanh nghiệp còn lại chiếm 2,5% thị phần.

Các công ty bảo hiểm đang chia thị phần như thế nào tại Việt Nam? - Ảnh 2

Doanh thu khai thác mới theo nghiệp vụ 11 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Cục Quản lý giám sát bảo hiểm

Nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 83,8% doanh thu phí khai thác mới. Tiếp theo là bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 2,7%, bảo hiểm tử kỳ 1,9%, các nghiệp vụ chính còn lại (gồm bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm trả tiền định kỳ, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm sức khỏe - sản phẩm chính) 1,4%. Doanh thu phí bảo hiểm bổ trợ chiếm tỷ trọng 10,2%. 

Theo đó, bảo hiểm liên kết đầu tư thu hút được lượng hợp đồng mới nhiều nhất, lên đến 1.786.921 hợp đồng bảo hiểm cá nhân và thành viên trong nhóm (chiếm 54,1%, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2020). Loại hình bảo hiểm tử kỳ với 1.129.773 hợp đồng (tăng 35,5%). Riêng bảo hiểm hỗn hợp lại giảm 56,7% so với cùng kỳ, chỉ đạt 90.378 hợp đồng mới. Số lượng hợp đồng khai thác mới các nghiệp vụ chính còn lại chiếm tỷ trọng 8,9%, tăng 197%.

Tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới của 11 tháng năm 2021 ước đạt 12.011 tỷ đồng (tăng 18,2% so với cùng kỳ năm trước). Tổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo hiểm 11 tháng năm 2021 ước đạt 931 tỷ đồng (tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước), trong đó hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc ước đạt 738 tỷ đồng (tăng 13,4% so với cùng kỳ), hoa hồng môi giới tái bảo hiểm ước đạt 193 tỷ đồng (tăng 43,4% so với cùng kỳ).

Dy Khoa

Doanh nghiệp và Tiếp thị
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục