Bộ Tài chính: Nhanh chóng hoàn thiện khung pháp lý về trái phiếu doanh nghiệp

Để khôi phục niềm tin thị trường, bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm phát triển thị trường trái phiếu.

Trao đổi về việc triển khai các nhiệm vụ của Bộ Tài chính trong thời gian tới, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết: Với quy mô huy động vốn ngày càng tăng, thị trường vốn đã dần khẳng định sự quan trọng là kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả cho doanh nghiệp theo đúng định hướng của Nhà nước về phát triển cân bằng thị trường vốn và thị trường tín dụng, giảm áp lực cung ứng vốn cho nền kinh tế của kênh tín dụng ngân hàng.

Bộ Tài chính rà soát quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu riêng lẻ. Ảnh minh họa
Bộ Tài chính rà soát quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu riêng lẻ. Ảnh minh họa

Đối với thị trường thị trường trái phiếu, so với tiềm năng và tương quan với thị trường trong khu vực thì quy mô của thị trường thị trường trái phiếu của Việt Nam còn khá khiêm tốn. Hiện dư nợ của thị trường thị trường trái phiếu ở mức trên 15% GDP. Trong khi đó, Chiến lược Tài chính đặt ra mục tiêu quy mô thị trường thị trường trái phiếu đến năm 2025 là 20% GDP và đến năm 2030 đạt tối thiểu 25% GDP.

Trong năm 2022, thị trường chứng khoán, trái phiếu gặp nhiều khó khăn do niềm tin của nhà đầu tư và thanh khoản thị trường trong nước, cũng như tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những bất ổn và triển vọng kém tích cực về tình hình kinh tế - chính trị thế giới.

Lãi suất ngân hàng trong nước tăng cao dẫn đến xu hướng tiền dịch chuyển sang hệ thống ngân hàng thương mại và thanh khoản của nền kinh tế khó khăn.

Bên cạnh đó, thị trường trái phiếu còn bị ảnh hưởng bởi niềm tin của nhà đầu tư do các sai phạm của một số doanh nghiệp lớn vừa bị xử lý. Đồng thời, việc kiểm tra, giám sát tập trung vào giám sát mục đích phát hành trái phiếu cũng dẫn đến tâm lý quan ngại của cả doanh nghiệp phát hành và tổ chức cung cấp dịch vụ.

Để khôi phục niềm tin thị trường, bảo đảm quyền và lợi ích của nhà đầu tư và các chủ thể tham gia thị trường, người đứng đầu Bộ Tài chính cho hay, cơ quan này đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

Mới đây nhất, trung tuần tháng 11/2022, Bộ Tài chính đã tổ chức họp với 39 doanh nghiệp phát hành và công ty chứng khoán để trao đổi về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu và những đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc của thị trường. Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp phát hành sử dụng mọi nguồn lực để bảo đảm thanh toán gốc, lãi trái phiếu như cam kết với nhà đầu tư.

Trường hợp có khó khăn trong việc cân đối nguồn thực hiện chi trả, doanh nghiệp phát hành chủ động đàm phán với nhà đầu tư để xem xét có các biện pháp hài hòa để cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu phù hợp với tình hình thực tế và theo đúng quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các Bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, rà soát tại Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp để sửa đổi các quy định về điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp, điều kiện về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Cụ thể, rà soát Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp để sửa đổi các quy định về điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp, điều kiện về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Hiện, Bộ Tài chính đang phối hợp với các bộ, ngành đánh giá cụ thể tình hình, để xem xét trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2022/NĐ-CP nhằm tháo gỡ các khó khăn phát sinh hiện nay.

Tăng cường truyền thông, ổn định tâm lý, niềm tin của nhà đầu tư, trong đó tục tập trung truyền thông rõ những thông điệp định hướng phát triển của Nhà nước đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng phối hợp với Bộ TT&TT định hướng vấn đề truyền thông, ngăn chặn việc đưa tin không chính thống, chưa kiểm soát, từ đó kịp thời phát hiện và có giải pháp xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin giả mạo, thất thiệt... gây ảnh hưởng đến thị trường.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Bộ Tài chính cũng sẽ tập trung công tác quản lý giám sát, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật: Tiếp tục rà soát, đánh giá hoạt động của các công ty chứng khoán, tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp phát hành và công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước trong quản lý, giám sát việc các tổ chức tín dụng phát hành, đầu tư và cung cấp dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Về một số những tồn tại trên thị trường, người đứng đầu Bộ Tài chính cho hay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước sẽ xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm trong cung cấp dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp, phân phối trái phiếu; đặc biệt là việc chào mời khách hàng gửi tiền tiết kiệm chuyển sang mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thông qua mua trực tiếp hoặc ký hợp đồng hợp tác đầu tư với công ty chứng khoán.

Rà soát, cải cách quy trình cấp phép chào bán chứng khoán ra công chúng, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đủ điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng; chỉ đạo các sở Giao dịch chứng khoán chuẩn bị nền tảng giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm phát triển thị trường thứ cấp minh bạch.

Bộ Tài chính cũng đã có kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước tập trung triển khai các biện pháp điều hành bảo đảm thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại, điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp với tình hình phát triển của nền kinh tế trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang gặp khó khăn.

Ổn định và phát triển thị trường vốn công khai, minh bạch, an toàn, bền vững nhằm khơi thông nguồn vốn trung và dài hạn cho đầu tư và phát triển, tập trung hoàn thiện khung pháp lý và thể chế; đẩy mạnh công tác giám sát, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; tăng cường công tác truyền thông, tạo dựng niềm tin của nhà đầu tư.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định, Bộ này luôn bám sát các chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, thực hiện quan điểm nhất quán, xuyên suốt là phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp công khai, minh bạch, hiệu quả, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư và các chủ thể tham gia thị trường.

"Bên cạnh các nhiệm vụ thuộc phạm quản lý, Bộ Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan để nâng cao hiệu quả công tác giám sát liên thông, kịp thời nhận diện, cảnh báo rủi ro và bảo đảm thị trường hoạt động lành mạnh, an toàn, bền vững", Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết.

Bạch Hiền

Đời sống & Pháp luật
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục