Bình Định: Thu hồi hai dự án trong Khu kinh tế Nhơn Hội vì vi phạm Luật đất đai

Tỉnh Bình Định thông báo thu hồi đất đối với Dự án Khu du lịch Dviews Resort và Dự án Khu công nghiệp Nhơn Hội (Khu B) do nhà đầu tư vi phạm Luật Đất đai năm 2013.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định (gọi tắt là Ban Quản lý) vừa có thông báo thu hồi đất đối với 2 dự án trong Khu kinh tế Nhơn Hội do nhà đầu tư vi phạm pháp luật về đất đai.

Theo đó, Ban Quản lý thông báo cho Công ty cổ phần Đầu tư Dviews (gọi tắt Công ty Dviews) về việc thu hồi đất với diện tích 197.528,5 m2 tại Khu kinh tế Nhơn Hội thuộc xã Nhơn Hải, Tp.Quy Nhơn, mục đích xây dựng Khu du lịch Dviews Resort, được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 14/6/2011, thay đổi lần thứ nhất ngày 25/12/2015, dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Dự án này tổng vốn đầu tư 1.191,3 tỷ đồng (đã thực hiện 360 tỷ đồng) với quy mô gần 25 ha.

Hiện tại, Dự án Khu du lịch Dviews Resort chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng trong khi tháng 7/2023 hết hạn.

Dự án Khu du lịch Dviews Resort.
Dự án Khu du lịch Dviews Resort.

Theo đó, Công ty Dviews vi phạm pháp luật đất đai theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64, Luật Đất đai năm 2013 và đã được gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng 24 tháng cho toàn bộ dự án tại Quyết định số 240/QĐ-BQL ngày 28/7/2021 của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế..

Thông báo này của Ban quản lý nhằm thu hồi đất để nhà đầu tư không thi công hoặc triển khai trên hiện trường dự án.

Trước đó, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Thanh Nguyên đã ký thông báo gửi Công ty TNHH MTV Hong Yeung Việt Nam về thu hồi diện tích đất 4.057.500 m2 tại Khu kinh tế Nhơn Hội thuộc xã Nhơn Hội, Tp.Quy Nhơn.

“Vi phạm pháp luật đất đai theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64, Luật Đất đai năm 2013; đã được gia hạn tại Quyết định số 139/QĐ-BQL ngày 28/5/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế nhưng vẫn không hoàn thành tiến độ đầu tư và chậm đưa đất vào sử dụng”, Ban Quản lý thông báo lý do thu hồi đất với Công ty này.

Được biết, Công ty TNHH MTV Hong Yeung Việt Nam được cấp để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hội (Khu B) với diện tích 451,68 ha, tổng vốn đầu tư 850 tỷ đồng (đã thực hiện 546,62 tỷ đồng). Dự án này có thời gian thực hiện từ năm 2007 đến 2011. Tuy nhiên, tiến độ đầu tư xây dựng và thu hút đầu tư chậm, tháng 5/2023 là hết thời gian gia hạn đưa đất vào sử dụng.

Thời gian triển khai 2 quyết định thu hồi đất đối với Công ty Dviews và Công ty TNHH MTV Hong Yeung Việt Nam là hoàn thành trong tháng 9/2023.

Thanh Thanh

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục