Biến động lãi suất huy động nhóm Big4 ngân hàng

Đầu tháng 10/2022, lãi suất huy động tại 4 ngân hàng gồm Vietcombank, Agribank, BIDV và VietinBank có nhiều thay đổi theo hướng tăng lãi suất, đặc biệt tại ngân hàng Agribank.

Bước sang đầu tháng 10/2022, lãi suất huy động tại các ngân hàng trong nhóm Big 4 cùng được điều chỉnh tăng tại tất cả các kỳ hạn gửi. Mức tăng lãi suất dao động từ 0,7 điểm % đến 1 điểm %, đặc biệt tăng mạnh tại các kỳ hạn dưới 6 tháng.

Theo đó, ngân hàng Vietcombank có mức tăng lãi suất từ 0,7 đến 1 điểm % so với ghi nhận hồi đầu tháng trước. Ngân hàng điều chỉnh tăng mạnh 1 điểm % lãi suất tại các kỳ hạn dưới 6 tháng.

Cụ thể, tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng cùng ghi nhận ở mức 4,1%/năm, tăng mạnh thêm 1 điểm % so với tháng trước. Tương tự Vietcombank cũng tăng thêm 1 điểm % tại kỳ hạn 3 tháng, nâng lãi suất lên mức 4,4%/năm.

Lãi suất ngân hàng niêm yết tại kỳ hạn 6 tháng hiện là 4,7%/năm, có mức tăng thấp nhất là 0,7 điểm % so với trước đó. Còn tại kỳ hạn gửi 9 tháng, ngân hàng triển khai lãi suất là 4,8%/năm, tăng 0,8 điểm %.

Khách hàng gửi tiết kiệm tại các kỳ hạn dài hơn từ 12 tháng đến 60 tháng sẽ được hưởng lãi suất là 6,4%/năm. Trong đó lãi suất huy động tại kỳ hạn 12 tháng tăng thêm 0,8 điểm % còn lãi suất tại kỳ hạn 24 - 60 tháng tăng thêm 1 điểm % so với cùng kỳ tháng trước.

Vietcombank vẫn duy trì không đổi lãi suất ở mức 0,2%/năm dành cho tiền gửi có kỳ hạn ngắn 7 ngày và 14 ngày. Bên cạnh đó tiền gửi không kỳ hạn tại đây cũng nhận lãi thấp là 0,1%/năm.

Lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân tại Vietcombank.
Lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân tại Vietcombank.

Lãi suất ngân hàng Vietcombank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp cũng tăng mạnh trong tháng 10, chênh lệch lãi suất so với đầu tháng 9 là 0,4 - 0,7 điểm %. Phạm vi lãi suất dành cho khách hàng doanh nghiệp sau điều chỉnh dao động từ 3,5%/năm đến 5,2%/năm, áp dụng cho kỳ hạn gửi 1 tháng đến 60 tháng.

Mức lãi suất cao nhất mà khách hàng doanh nghiệp được nhận tại Vietcombank là 5,2%/năm, dành cho khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng đến 60 tháng.

Hai “ông lớn” BIDV và VietinBank cũng có lãi suất huy động trong khoảng 4,1%/năm đến 6,4%/năm, cùng điều chỉnh tăng thêm 0,7 - 1 điểm % so với cùng kỳ tháng trước. Để được nhận lãi suất cao nhất 6,4%/năm, khách hàng cần đăng ký gửi tiết kiệm có kỳ hạn 12 - 36 tháng đối với BIDV và kỳ hạn từ 12 tháng trở lên tại ngân hàng VietinBank.

Nguồn: BIDV.
Nguồn: BIDV.

Lãi suất huy động tại ngân hàng Agribank nhích cao hơn từ 0,8 đến 1 điểm %

Cụ thể, đầu tháng 10/2022, ngân hàng Agribank cũng triển khai lãi suất với phạm vi tương tự ba “ông lớn” kể trên. Tuy nhiên ngân hàng này có mức điều chỉnh tăng lãi suất cao hơn là từ 0,8 đến 1 điểm % so với tháng trước.

Cụ thể, tại kỳ hạn 1 - 2 tháng, ngân hàng đang áp dụng lãi suất là 4,1%/năm, tăng 1%/năm.

Cùng một mức tăng, lãi suất tiết kiệm được ấn định cho kỳ hạn 3 - 5 tháng là 4,4%/năm.

Tương tự, khách hàng khi gửi tiền có kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng sẽ được hưởng lãi suất cao hơn 0,8 điểm phần trăm trong tháng này là 4,8%/năm.

ngân hàng Agribank cũng điều chỉnh lãi suất tiền gửi cho khách hàng doanh nghiệp tăng tại tất cả các kỳ hạn khác nhau. Biểu lãi suất ở thời điểm hiện tại là 3,5%/năm - 5,2%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Trong đó, ngân hàng đã cộng thêm 0,5 điểm phần trăm cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 11 tháng. Mức tăng 0,3 điểm phần trăm được áp dụng cho các kỳ hạn từ 12 tháng đến 24 tháng.

Cụ thể, tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn 1 - 2 tháng được áp dụng lãi suất ngân hàng là 3,5%/năm. Đối với kỳ hạn 3 - 5 tháng, ngân hàng đang ấn định lãi suất ở mức 3,8%/năm.

Khách hàng khi chọn gửi tiền có kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng sẽ được hưởng lãi suất cao hơn tháng trước là 4,2%/năm.

Nguồn: Agribank.
Nguồn: Agribank.

Mức lãi suất ưu đãi nhất áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp trong tháng này được triển khai cho kỳ hạn 12 - 24 tháng là 5,2%/năm.

Trong trường hợp, các khoản tiền gửi không kỳ hạn hoặc tài khoản thanh toán tại ngân hàng sẽ được hưởng lãi suất chỉ 0,3%/năm, cao hơn 0,1%/năm trong tháng này.

6,4%/năm hiện đang là lãi suất cao nhất được ghi nhận tại ngân hàng Agribank dành riêng cho kỳ hạn 12 - 24 tháng, tăng 0,8%/năm.

Trong trường hợp, các khoản tiền gửi không kỳ hạn hoặc những khoản tiền thanh toán được gửi tại ngân hàng Agribank sẽ được cộng thêm 0,2%/năm lên mức 0,3%/năm.

Như vậy, lãi suất huy động tại nhóm  Big 4 nhìn chung trong tháng này khá tương đồng, cùng được triển khai trong phạm vi từ 4,1%/năm đến 6,4%/năm.

Hoàng Long

Sở hữu trí tuệ
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục