Agribank đang ôm 2,3 triệu tỷ đồng bất động sản thế chấp

Theo BCTC riêng kiểm toán năm 2022, Agribank ghi nhận tài sản thế chấp là bất động sản lên tới gần 2,3 triệu tỷ đồng, cao gấp gần 1,6 lần dư nự cho vay.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa công bố báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2022.

Tính đến hết 31/12/2022, tổng tài sản của Agribank đạt 1,873 triệu tỷ đồng, tăng 10,5% so với cuối năm 2021 (1,694 triệu tỷ đồng).

Ngân hàng này năm vừa rồi thu về gần 60.000 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng gần 30% so với năm 2021.

Các chỉ tiêu khác cũng tăng trưởng 2 chữ số gồm lãi từ kinh doanh ngoại hối đạt 2.857 tỷ, tăng 89%. Lãi từ hoạt động khác (chủ yếu từ thu hồi, xử lý nợ) đạt 9.825 tỷ đồng, tăng 21%.

Tổng tiền gửi khách hàng đạt 1,627 triệu tỷ đồng, tăng 5,3% so với cuối năm 2021 (1,545 triệu tỷ đồng).

Agribank ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 17.680 tỷ đồng, tăng mạnh 51,4% so với năm 2021 (11.674 tỷ đồng).

Tính đến cuối năm 2022, tổng dư nợ cho vay khách hàng của Agribank đạt trên 1,443 triệu tỷ đồng, tăng 9,8% so với cuối 2021 (1,314 triệu tỷ đồng).

Lãi từ hoạt động dịch vụ sụt giảm 5% so với cùng kỳ còn 4.110 tỷ đồng.

Tổng dư nợ cho vay khách hàng tại Agribank tính đến hết 31/12/2022 là 1,44 triệu tỷ đồng.
Tổng dư nợ cho vay khách hàng tại Agribank tính đến hết 31/12/2022 là 1,44 triệu tỷ đồng.

Về tài sản thế chấp tại Agribank đến hết năm 2022 là 2,53 triệu tỷ đồng. Trong đó, giá trị tài sản thế chấp là bất động sản đạt gần 2,3 triệu tỷ đồng, tăng hơn 270.000 tỷ (tương đương 10,5%) so với năm trước và cao gấp gần 1,6 lần so với tổng dư nợ cho vay là 1,44 triệu tỷ đồng, chiếm 90,5% tổng giá trị tài sản thế chấp tại ngân hàng. Có thể thấy, cứ mỗi đồng cho vay tại Agribank lại được đảm bảo bởi 1,6 đồng tài sản thế chấp là bất động sản.

Tài sản thế chấp là bất động sản tại Agribank đạt gần 2,3 triệu tỷ đồng, cao gấp gần 1,6 lần so với tổng dư nợ cho vay là 1,44 triệu tỷ đồng.
Tài sản thế chấp là bất động sản tại Agribank đạt gần 2,3 triệu tỷ đồng, cao gấp gần 1,6 lần so với tổng dư nợ cho vay là 1,44 triệu tỷ đồng.

Theo BCTC, bất động sản thế chấp ở ngân hàng bao gồm đất đai, nhà ở, nhà xưởng, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, các tài sản gắn liền với công trình xây dựng. Đó có thể là các tài sản hiện có, cũng có thể là các tài sản hình thành trong tương lai (tức là các tài sản hình thành trong và sau thời điểm ký kết hợp đồng thế chấp) như lợi tức thu được từ sử dụng bất động sản, tài sản hình thành từ vốn vay, công trình xây dựng trong tương lai.

Tính đến 31/12/2022, tổng nợ xấu tại Agribank vào khoảng 26.000 tỷ đồng, trong đó, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) chiếm đến 73% nợ xấu với 19.000 tỷ đồng.

Chi phí dự phòng rủi ro mà Agribank trích cho năm 2022 là 27.160 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2021.

Hoàng Nhung

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục