Xe phục vụ Đại hội Đảng 12 được cấp biển số riêng

Nhằm phục vụ ưu tiên cho công tác Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, toàn bộ ô tô chuyên chở đại biểu sẽ được cấp tạm biển số màu xanh khi tham gia giao thông. Theo VTV

/portals/0/video/2016/01/huunam/dai_hoi_dang.mp4

KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục