Xây dựng Số 5 (SC5): Quý III chỉ lãi 6 tỷ, nợ phải trả gấp 6,5 lần vốn chủ

Mặc dù quý III/2023 chỉ lãi gần 6 tỷ đồng, song so với cùng kỳ, Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (HoSE: SC5) đã tăng trưởng lợi nhuận tới 6 lần.

Xây dựng Số 5 (SC5): Quý III chỉ lãi 6 tỷ, nợ phải trả gấp 6,5 lần vốn chủ
Xây dựng Số 5 (SC5): Quý III chỉ lãi 6 tỷ, nợ phải trả gấp 6,5 lần vốn chủ

Báo cáo quý III/2023 của SC5 cho thấy trong quý này, doanh thu thuần đạt 429 tỷ đồng, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Song do cải thiện giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 22 tỷ đồng, tăng 2,3 lần.

Trong quý, các khoản chi phí tăng khá mạnh, với chi phí tài chính 11 tỷ đồng, tăng gấp đôi; chi phí quản lý 8 tỷ đồng, tăng 64%. Tuy vậy, công ty có thêm 6 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng gấp 3 lần.

Bởi thế, kết quý III/2023, SC5 báo lãi trước thuế 9 tỷ đồng, tăng 7,6 lần; lãi sau thuế 5,8 tỷ đồng, tăng 6 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của SC5 đạt 1.370 tỷ đồng, giảm 5%; lợi nhuận gộp đạt 67 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Với việc doanh thu tài chính đạt 13 tỷ đồng (tăng 2,3 lần), SC5 đã khép lại 9 tháng kinh doanh với lãi trước thuế 30 tỷ đồng, tăng 42% và lãi sau thuế 23 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của SC5 đạt 2.556 tỷ đồng, 6% so với đầu năm. Chiếm phần lớn trong cơ cấu tài sản là các khoản phải thu ngắn hạn (1.022 tỷ đồng, tăng 14%, tương đương 40%) và hàng tồn kho (1.062 tỷ đồng, tăng 32%, tương đương 41,5%). Trong khi đó, tiền và tương đương tiền có sự sụt giảm khá mạnh – giảm 50%, còn 252 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại ngày kết quý III/2023 đạt 2.214 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm; trong đó, nợ vay đạt 597 tỷ đồng, giảm 0,6%.

Với vốn chủ sở hữu đạt 342 tỷ đồng, tăng 1,4% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của SC5 là 6,47 lần, tăng nhẹ so với đầu năm là 6,15 lần.

Dòng tiền kinh doanh 9 tháng của SC5 khá xấu khi âm 285 tỷ đồng, do tăng các khoản phải thu, tăng hàng tồn kho. Dòng tiền vay/trả đạt 1.341 tỷ đồng/1.345 tỷ đồng, giảm lần lượt 14% và 12% so với cùng kỳ. Lưu chuyển tiền thuần âm 258 tỷ đồng.

Ái Châu Tử

VietnamFinance
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục