Vĩnh Hoàn vẫn chịu lỗ với các cổ phiếu bất động sản

“Nữ hoàng cá tra” nắm 3 mã cổ phiếu bất động sản NLG, DXS, KBC với giá trị thị trường thấp hơn giá mua vào thời điểm cuối năm 2023.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2023 của Vĩnh Hoàn (Mã: VHC) ghi nhận giá trị đầu tư chứng khoán kinh doanh cuối năm hơn 142 tỷ đồng. Công ty đang trích lập dự phòng giảm giá số tiền 39 tỷ đồng.

Giá gốc khoản đầu tư chứng khoán là 181 tỷ đồng, thay đổi không đáng kể từ đầu năm. Công ty vẫn nắm 3 cổ phiếu bất động sản chính là NLG, DXS và KBC với giá trị thị trường cuối kỳ lần lượt 84 tỷ đồng, 35 tỷ đồng và 19 tỷ đồng. Vĩnh Hoàn đang tạm lỗ với cả 3 mã cổ phiếu bất động sản, trong đó khoản đầu tư với cổ phiếu bất động sản DXS thấp hơn giá gốc 42%. Tuy vậy, khoản trích lập dự phòng giảm giá cuối tháng 12/2023 đã thấp hơn một nửa so với đầu năm (gần 77 tỷ đồng).

Lượng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn của Vĩnh Hoàn là 1.926 tỷ đồng và dài hạn 50 tỷ đồng. Mặt khác, lượng tiền góp vốn vào công ty liên kết là Công ty TNHH Mai Thiên Thanh đạt 11,3 tỷ đồng.

Vĩnh Hoàn vẫn chịu lỗ với các cổ phiếu bất động sản - Ảnh 1

Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, doanh thu thuần ghi nhận 10.039 tỷ đồng, giảm 24% so với 2022. Lãi gộp giảm về 1.445 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính năm qua trên 371 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu doanh thu tài chính, lãi chênh lệch tỷ giá và lãi tiền gửi chiếm lớn nhất với 217 tỷ đồng và 117 tỷ đồng.

Chi phí tài chính trong năm trên 222 tỷ đồng, giảm 40%, bao gôm 133 tỷ đồng lãi tiền vay, 120 tỷ đồng lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái và hoàn nhập 32 tỷ đồng dự phòng giảm giá các khoản đầu tư.

Công ty không ghi nhận lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư chứng khoán.

Lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 897 tỷ đồng, giảm 55% so với kết quả 2022.

Như Hằng

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục