Vĩnh Hoàn không còn trích lập lãi chứng khoán kinh doanh

Giá trị các khoản đầu tư chứng khoán của Vĩnh Hoàn tại NLG, DXS, KBC tính đến cuối tháng 6/2023 ghi nhận lỗ gần 51 tỷ đồng, tương ứng với 29% giá trị đầu tư ban đầu.

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2023 với nhiều chỉ số đáng chú ý. Theo đó, doanh thu thuần trong quý đạt 2.723 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế của Vĩnh Hoàn đạt 412 tỷ đồng, giảm mạnh hơn 48% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của Vĩnh Hoàn đạt 4.945 tỷ đồng, giảm 34% so với nửa đầu năm trước.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính trong quý của Vĩnh Hoàn đạt 182 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ. Trong đó, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi và lãi chênh lệch tỉ giá hối đoái đã thực hiện. Đáng chú ý, Vĩnh Hoàn không còn ghi nhận lãi từ kinh doanh chứng khoán trong khi cùng kỳ số này đạt 8 tỷ đồng.

Thông tin thêm về các khoản đầu tư chứng khoán của Vĩnh Hoàn, đầu tư tài chính ngắn hạn tính đến cuối tháng 6/2023 ở mức 1.778 tỷ đồng. Trong đó bao gồm khoản đầu tư có giá trị 175 tỷ đồng đầu tư chứng khoán kinh doanh.

Thông tin từ bảng thuyết minh báo cáo tài chính, số tiền trên được Vĩnh Hoàn đầu tư tại các cổ phiếu của CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG), CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (HoSE: DXS) và Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HoSE: KBC). 

Vĩnh Hoàn không còn trích lập lãi chứng khoán kinh doanh - Ảnh 1

Theo tính toán giá trị hợp lý của các khoản đầu tư này cuối tháng 6/2023 là 124 tỷ đồng, đồng nghĩa Vĩnh Hoàn đang tạm lỗ đầu tư chứng khoán gần 51 tỷ đồng, tương ứng 29% giá trị.

Quay trở lại với tình hình kinh doanh của công ty, nhờ hoàn nhập gần 19 tỷ đồng dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh mà chi phí tài chính tiết giảm hơn 8% so với nửa đầu năm 2023, xuống 140 tỷ đồng. 

Đồng thời, chi phí bán hàng cũng được Vĩnh Hoàn tích cực tiết chế trong quý này, ghi nhận 97 tỷ đồng, giảm 57%, nhờ chi phí vận chuyển, lưu kho và các chi phí dịch vụ mua ngoài khác giảm mạnh. 

Kết quả, Vĩnh Hoàn báo lãi 631 tỷ đồng nửa đầu năm 2023, giảm 52% so với cùng kỳ.

Năm 2023, Vĩnh Hoàn lên kế hoạch doanh thu đạt 11.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.000 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2023, Vĩnh Hoàn đã hoàn thành lần lượt 43% và 63% kế hoạch đề ra cả năm.

Về tình hình tài chính của công ty, tính tới ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Vĩnh Hoàn ở mức 12.170 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Chỉ số hàng tồn kho ghi nhận ở mức 3.927, tăng 39% so với đầu kỳ.

Đồng thời, công ty cũng sở hữu khoản tiền gần 1.655 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, bao gồm các khoản có kỳ hạn trên 3 tháng và dưới 1 năm với lãi suất cố định. Ngoài ra, công ty cũng có 50 tỷ đồng các trái phiếu có kỳ hạn 7 năm (kể từ ngày phát hành) với lãi suất thả nổi.

Dư nợ tính đến cuối quý II/2023 của Vĩnh Hoàn ở mức 3.853 tỷ đồng, trong đó, dư nợ vay ngắn hạn ngân hàng chiếm đa số với 2.664 tỷ đồng, tăng 21% so với số đầu năm.

Nguyễn Phương Anh

Người đưa tin Pháp luật
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục