Victory Capital: Lợi nhuận sau thuế tiếp tục lỗ trong 9 tháng 2023

Luỹ kế 9 tháng năm 2023, Công ty Cổ phần Victory Capital (mã PTL – sàn HoSE) ghi nhận doanh thu đạt 13,54 tỷ đồng, giảm 73,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 1,99 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trong quý 3/2023, Victory Capital ghi nhận doanh thu đạt 3,35 tỷ đồng, giảm 80,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 0,35 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 42,13 tỷ đồng, tức tăng thêm 42,48 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 45,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 0,85 tỷ đồng, lên 2,71 tỷ đồng; doanh thu tài chính ghi nhận gần 1 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 0,31 tỷ đồng; chi phí tài chính không ghi nhận so với cùng kỳ ghi nhận 39,2 tỷ đồng, tức giảm 39,2 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 51%, tương ứng giảm 3,67 tỷ đồng, về 3,52 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 94,1%, tương ứng giảm 2,55 tỷ đồng, về 0,16 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Victory Capital ghi nhận doanh thu đạt 13,54 tỷ đồng, giảm 73,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 1,99 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 46,74 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Được biết, trong năm 2023, công ty Victory Capital đặt kế hoạch doanh thu và thu nhập khác 579,08 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 54,62 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế ghi nhận lỗ 1,99 tỷ đồng, Victory Capital còn cách rất xa kế hoạch lãi trong năm tài chính 2023.

Tính tới 30/9/2023, Victory Capital nâng tổng lỗ luỹ kế lên 542,2 tỷ đồng, bằng 54,2% vốn điều lệ (vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng).

Tổng tài sản của Victory Capital tính đến ngày 30/9/2023 tăng nhẹ 0,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2,3 tỷ đồng, lên 640,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 254,5 tỷ đồng, chiếm 39,7% tổng tài sản; bất động sản đầu tư ghi nhận 85,6 tỷ đồng, chiếm 13,4% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 81,6 tỷ đồng, chiếm 12,7% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 79,9 tỷ đồng, chiếm 12,5% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 74,3 tỷ đồng, chiếm 11,6% tổng tài sản.

Trước đó, ngày 16/10, công ty Victory Capital bất ngờ thông báo hoãn việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã thông qua ngày 15/5/2023 với lý do hiện tại diễn biến thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây chưa được thuận lợi, có thể ảnh hưởng đến sự thành công của đợt chào bán.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/10, cổ phiếu PTL giảm sàn 280 đồng, về 3.770 đồng/cổ phiếu.

Gia Linh

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục