Vicostone: Lãi trước thuế quý IV tăng 9%, cả năm vẫn mất mốc nghìn tỷ

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Vicostone đạt 846 tỷ đồng, giảm 26,3% so với cùng kỳ, là năm thứ hai liên tiếp ghi nhận sụt giảm. Doanh nghiệp cũng không còn duy trì được mức lợi nhuận nghìn tỷ đồng đạt được liên tục từ năm 2017 đến năm 2022.

Vicostone: Doanh thu sụt giảm, lợi nhuận mất mốc nghìn tỷ đồng
Vicostone: Doanh thu sụt giảm, lợi nhuận mất mốc nghìn tỷ đồng

Công ty Cổ phần Vicostone (HNX: VCS) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2023. Theo đó, doanh thu thuần quý IV đạt 1.153 tỷ đồng, giảm gần 6% so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 340 tỷ đồng, giảm 6,8%. Biên lãi gộp gần như không biến động, duy trì mức 29,5%.

Các chi phí đều được tiết giảm mạnh trong kỳ ở mức 2 chữ số. Trong đó, chi phí tài chính giảm 40,2%, chi phí bán hàng giảm 34%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 30%, lần lượt đạt 21,6 tỷ đồng, 44,5 tỷ đồng và 15 tỷ đồng.

Chốt quý, Vicostone báo lãi trước thuế 281 tỷ đồng, tăng 8,9%. Khấu trừ đi thuế, lợi nhuận còn gần 237 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ.

Theo giải trình, Vicostone cho biết trong quý IV, ngành bất động sản và xây dựng tại Mỹ, châu Âu – thị trường chính của doanh nghiệp này đều chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố lãi suất, lạm phát, giá cả vật liệu ở mức cao. Bên cạnh đó, dưới tác động của suy giảm kinh tế, Vicostone cho biết hệ thống nhà phân phối tại các thị trường của doanh nghiệp này buộc phải điều chỉnh lại kế hoạch tài chính, bán hàng, tồn kho, dẫn tới việc giảm số lượng đơn hàng với Vicostone.

Thêm nữa, tình hình cạnh tranh gay gắt giữa các đối thủ trong ngành, đặc biệt ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương như Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia và Thái Lan cũng là một trong những tác động ảnh hưởng tới doanh thu của Vicostone.

Luỹ kế năm 2023, doanh thu thuần ghi nhận hơn 4.353 tỷ đồng, giảm 23% so với mức thực hiện năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt 999 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 846,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 27,4% và giảm 26,3%.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Vicostone ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ. Vicostone cũng đã đứt chuỗi lợi nhuận trên nghìn tỷ đồng ghi nhận liên tiếp từ năm 2017 tới năm 2022.

Năm 2023, Vicostone lên 2 kịch bản sản xuất kinh doanh với mức lợi nhuận trước thuế mục tiêu đều sụt giảm so với mức thực hiện năm 2022.

Cụ thể, ở kịch thứ nhất, Vicostone đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 5.891 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.325 tỷ đồng, lần lượt tăng 4,1% và giảm 3,8% so với mức thực hiện năm 2022.

Ở kịch bản thứ hai, trong điều kiện các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội tác động theo chiều hướng không thuận lợi với hoạt động sản xuất kinh doanh của Vicostone, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế mục tiêu lần lượt đạt 4.713 tỷ đồng và 1.060 tỷ đồng, tương ứng giảm 16,7% và giảm 23%.

So với cả 2 kịch bản, Vicostone đều không hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 6.468 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với đầu năm. Các khoản tiền nhàn rỗi tăng 31,7%, đạt hơn 1.450 tỷ đồng. Hàng tồn kho chiếm gần 41% tổng tài sản, đạt hơn 2.644 tỷ đồng (tăng 2,6%).

Tổng nợ phải trả của Vicostone đjat 1.482 tỷ đồng, giảm gần 14% so với đầu năm. Trong đó nợ vay ngắn hạn giảm 20,6% còn 1.064 tỷ đồng, nợ vay dài hạn giảm 57% còn gần 40 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2023, Vicostone có tổng cộng hơn 3.278 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Hải Đường

VietnamFinance
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục