Vi phạm về thuế, Đạt Phương Group bị phạt và truy thu 235 triệu đồng

Cục Thuế thành phố Hà Nội đã xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Tập đoàn Đạt Phương gần 235 triệu đồng do vi phạm trong kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Cụ thể, về thuế GTGT,  CTCP Tập đoàn Đạt Phương (Đạt Phương Group) kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng mua vào tương ứng hóa đơn của đơn vị có thông báo không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh.

Về thuế TNDN, Đạt Phương cũng kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp vào chi phí tương ứng hóa đơn của đơn vị có thông báo không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh, kê khai chi phí không tương ứng doanh thu trong kỳ. 

Theo quyết định này, mức xử phạt đối với Đạt Phương Group là phạt tiền hơn 48 triệu đồng, trong đó hơn 34,4 triệu đồng là tiền phạt khai sau mức 20% trên số thuế tăng thêm và 13,65 triệu đồng do vi phạm hành chính.

Vi phạm về thuế Đạt Phương Group bị phạt và truy thu 235 triệu đồng.
Vi phạm về thuế Đạt Phương Group bị phạt và truy thu 235 triệu đồng.

Đạt Phương Group cũng buộc phải nộp đủ số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp thiếu vào ngân sách nhà nước là hơn 172 triệu đồng và tiền chậm nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 14,8 triệu đồng. 

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 12/1. Cục thuế thành phố Hà Nội yêu cầu Đạt Phương Group tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ ngày 13/1 đến ngày nộp đủ số tiền thuế chậm nộp vào ngân sách nhà nước. 

Như vậy, tổng số tiền truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp Đạt Phương Group phải nộp là gần 235 triệu đồng. Giảm thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau là hơn 25 triệu đồng.

Theo báo cáo tài chính, trong quý IV/2022, lợi nhuận trước thuế Đạt Phương Group vẫn đạt 169 tỷ đồng, tăng 6,6%. Lợi nhuận sau thuế đạt 154 tỷ đồng, tăng 5% so với quý 4/2021.

Lũy kế cả năm 2022, Đạt Phương Group đạt 3.319 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt 595 tỷ đồng, tăng 15%. Lợi nhuận sau thuế đạt 530 tỷ đồng, tăng 18% so với 2021.

Năm 2022, DPG đặt kế hoạch 3.825 tỷ đồng doanh thu và 442 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả đạt được cả năm, công ty chỉ hoàn thành 87% kế hoạch doanh thu nhưng đã vượt 20% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản Đạt Phương Group đạt 6.150 tỷ đồng, tăng 3% so với thời điểm đầu năm. Tổng nợ phải trả của Đạt Phương Group ở mức 3.932 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm và chiếm 64% cơ cấu nguồn vốn của công ty.

PV

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục