Tổng cục Thuế: Người nộp thuế có thể nộp muộn và không bị phạt

Tổng cục Thuế cho biết, đối với việc nộp thuế của người nộp thuế trong thời điểm phát sinh sự số kỹ thuật của Cổng Thông tin điện tử, nên người nộp thuế có thể nộp muộn và không bị phạt thuế.

Tổng cục Thuế vừa có thông báo đã khắc phục sự cố kỹ thuật Cổng Thông tin điện tử (TTĐT).

Thông báo nêu rõ, ngày 31/1/2024 do sự cố kỹ thuật, Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế có hiện tượng quá tải dẫn đến tình trạng người nộp thuế (NNT) khó truy cập vào hệ thống để nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế điện tử.

Ngay khi phát hiện sự cố, cơ quan thuế đã xử lý và khắc phục kịp thời lỗi. Theo đó, đến ngày 1/2/2024, sự cố đã được khắc phục và hệ thống đã hoạt động bình thường, NNT có thể thực hiện các dịch vụ thuế điện tử qua Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế: Người nộp thuế có thể nộp muộn và không bị phạt - Ảnh 1

Đối với việc nộp thuế của NNT trong thời điểm phát sinh sự số kỹ thuật của Cổng TTĐT, Tổng cục Thuế khẳng định: “Do đây là sự cố kỹ thuật từ phía do cơ quan thuế, vì vậy căn cứ Khoản 7 Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH19 và Khoản 1 Điều 9 NĐ 125/2020/NĐ-CP - NNT có thể nộp muộn và không bị phạt thuế”. Cụ thể:

- Căn cứ khoản 7 Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH19 quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế như sau:

“7. Trường hợp NNT khai thuế thông qua giao dịch điện tử trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế mà cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế gặp sự cố thì NNT nộp hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế điện tử trong ngày tiếp theo sau khi cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế tiếp tục hoạt động.”

- Khoản 1 Điều 9 NĐ 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hoá đơn:

“1. Không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đối với các trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

NNT chậm thực hiện thủ tục thuế, hóa đơn bằng phương thức điện tử do sự cố kỹ thuật của hệ thống CNTT được thông báo trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế thuộc trường hợp thực hiện hành vi vi phạm do sự kiện bất khả kháng quy định tại khoản 4 Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính...”.

Tổng cục Thuế xin trân trọng thông báo đến NNT biết và thực hiện.

An Nhiên

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục